"Jeg deltog i forældremøde i 4. klasse forleden og havde dér lejlighed til at spørge, i hvilken udstrækning bøgerne – fx historie og engelsk – var tilgængelige elektronisk, og det var ikke tilfældet", skriver Heike Thyssen om den digitale læring kontra bøger på Hareskov Skole. Arkivfoto

DEBAT:

"Skønmaleri om digital læring er fejlagtigt"

Heike Thyssen, Lærketoften 18, Hareskovby

Den 11. september skrev jeg et debatindlæg om manglen på skolebøger på Hareskov Skole, som efterfølgende er besvaret af skoleleder Lis Engstrand og næstformand for Børne- og Skoleudvalget Hasan Yilmaz.
Læs svaret for skolelederen her
I svarene understreges det, at de manglende skolebøger er led i en langsigtet strategi om overgang til digitale lærebøger. Jeg kan sagtens forstå rationalet bag overgang til digitale lærebøger, som alt andet lige modsvarer den digitale verden, særligt vores børn lever i. Men det ændrer ikke ved det faktum, at der på Hareskov Skole aktuelt mangler skolebøger, og selvom nogle skolebøger/undervisningsmaterialer er elektronisk tilgængelige, gælder det på ingen måde hele vejen rundt.
Fik du læst: Kommunen om Farumgårdsagen: Derfor har vi politianmeldt lukningen
Jeg deltog i forældremøde i 4. klasse forleden og havde dér lejlighed til at spørge, i hvilken udstrækning bøgerne – fx historie og engelsk – var tilgængelige elektronisk, og det var ikke tilfældet. Sidste år fik jeg af samme årsag lov at låne en engelskbog, som var i “overskud”, af engelsklæreren til min datter. Det er korrekt, at der er lydfiler, man kan forberede hjemme via en læringsportal, men min datter kan ikke lære engelsk ved at lytte til lydfiler. Så det skønmaleri det præsenteres fra skolens og politikernes side er ganske enkelt fejlagtigt.
Dernæst er det også et faktum, at skolen ikke råder over et tilstrækkeligt antal brugbare pc'er. Flere lærere fravælger eller minimerer brugen af pc, da det tager for megen undervisningstid, når pc'en er 12 minutter om at starte. Det er desværre ikke et karikeret billede, jeg maler. Det er den skinbarlige sandhed, senest serveret på 2 forældremøder.
Jeg mener derfor fortsat, at der er en udfordring, som skal løses, og som indebærer økonomisk prioritering – tilsyneladende både fra skolens side, men realistisk set også fra politisk hold.

Publiceret 29 September 2017 10:25