Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Mortensen (C), ser frem til at der nu kan sætte handling bag ordene i strategien. Pressefoto

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Mortensen (C), ser frem til at der nu kan sætte handling bag ordene i strategien. Pressefoto

Nye boliger på vej til ældre og handicappede

Furesø Byråd har vedtaget ny strategi, der skal bane vejen for flere visiterede boliger til seniorer, handicappede og hjemløse

Målsætningen om 200 nye senioregnede boliger er ved at være indfriet. I foråret gav et særligt udviklingsudvalg med borgere og politikere deres anbefalinger til en ny strategi, som nu endeligt er vedtaget af Furesø Byråd. Også boliger til borgere med funktionsnedsættelse er med i strategien.
Især blandt borgere over 80 år vil Furesø Kommune i de kommende år se et markant øget behov for boliger. Frem til 2029 forudser befolkningsprognosen, at der bliver 1.400 flere borgere i denne aldersgruppe.
Fik du læst: Nyt mobilt servicehus skal få flere i arbejde
Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Mortensen (C), ser frem til, at man nu kan sætte handling bag ordene i strategien.
“Det er godt, at vi nu med strategien får taget hul på den planlægning, der skal til, før vi kan åbne døren i en lang række af de ønskede boliger. Det er også vigtigt, at vi i den sammenhæng husker at skabe et godt samarbejde med private investorer, da vi som kommune ikke kan løfte finansieringen af opgaven alene. Jeg er også glad for, at vi fik et rigtig brugbart udgangspunkt fra udviklingsudvalget, hvor stort set alle anbefalinger er indarbejdet i strategien,” fortæller Susanne Mortensen.
Strategien peger blandt andet på, at der er behov for flere visiterede boliger til både seniorer og borgere med funktionsnedsættelse. Desuden handler strategien om boliger til sårbare unge, og det man kalder skæve boliger, hvor målgruppen er borgere, der har mistet deres hidtidige bolig, og som i dag henvises til herberger.
Det er dog ikke kun nybyggeri, som strategien anviser som mulig løsning. Også fortætninger i allerede eksisterende byggeri kan komme på tale. Og hele paletten skal i brug, fortæller næstformand i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Lene Munch-Petersen (A).
“I vores boligprognose er der boligområder, hvor vi endnu ikke har peget på boligfortætning. Strategien kommer derfor med nogle forslag som, hvis de bliver ført ud i livet, vil give os en række boliger til den helt rigtige målgruppe. Jeg ser derfor frem til, at vi nu og i den kommende valgperiode kan behandle en række af disse boligprojekter, så der også kommer rigtige mursten ud af vores nye strategi,” slutter Lene Munch-Petersen.
Udover at bygge på anbefalinger fra et udviklingsudvalg, så har strategien også været sendt i høring hos både seniorråd og handicapråd.
gs

null

Publiceret 02 October 2017 00:00

SENESTE TV