Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT:

"Stien gennem Farumgård"

W. Nansen, Gedevasevej 32, Farum

Ferien er slut og jeg ser, at der er en debat om den offentlige sti gennem Farumgård.
Inden ferien gik jeg - som så mange gange tidligere - ad stien. Ved plænen blev jeg passet op af en mand, som stillede sig i vejen og fortalte truende, at jeg ikke kom videre. Havde jeg læst sedlen, som han havde hængt op på lågen indtil Farumgård, ville jeg vide hvorfor.
Ejeren forklarede så, at hans gartner var slået ned af en cyklist som cyklede på stien og at det var dette, som gjorde, han havde spærret stien for offentligheden.
Jeg gjorde ejeren opmærksom på, at det er en myndighedsopgave at sikre stier og veje. Ejeren var dog ikke enig heri, fordi han ejede jorden.
Under samtalen med ejeren kom det frem, at der er en helt anden dagsorden. Det er ikke for beskytte ansatte mod overfald, han har spærret stien. Ejeren fortalte, at han ikke ville hindre offentligheden adgang. Tværtimod ville han arrangere omvisninger på Farumgård, når stien var blevet lukket.
Så kunne offentligheden få adgang til at se hele Farumgård. Indvendig som udvendig.
Ejeren vil også lave arrangementer i haven, som offentligheden får adgang til.
Ejeren af Farumgård har øjensynlig - efter hans eget udsagn - gennem 13 år søgt at få den stien lukket. Jeg er forundret over, at han overhovedet har overtaget Farumgård. Denne adgang har eksisteret i generationer. Det kan ikke have været nogen overraskelse for den nuværende ejer, at der er en offentlig sti gennem Farumgård.
Sagen belyser en bekymrende mangel på retstilstand i Furesø Kommune/ Nordsjællands Politikreds. Ingen er overhovedet i tvivl om, at det, som foregår, er ulovligt, og dog forsætter det uantastet.
Der er i området - i det gamle Farum - masser af stier og veje på private matrikler som offentligheden har adgang til. Det vil blive fuldkommen uoverskueligt, hvis ejere blokere private stier og veje som offentligheden har adgang til, fordi der sker en overtrædelse af lovgivningen.
Både på stien gennem Farumgård - og på andre veje og stier - skal folk kunne færdes uden at blive overfaldet. Men det er en sag for politi - og i tilfældet med Farumgård - arbejdstilsynet.
Det er trist, at den selvtægt, ejeren af Farumgård udviser, vedblivende foregår uantastet.

Publiceret 04 October 2017 00:00