Det er et enigt byråd, der har vedtaget Budget2018. Foto: Furesø Kommune

Det er et enigt byråd, der har vedtaget Budget2018. Foto: Furesø Kommune

Enigt byråd bag budgettet:

Flere penge til børn og ældre

Der skal investeres i fremtiden, og Furesø kommune skal udvikles. Det er et samlet byråd enig om, ligesom medlemmerne af byrådet også er enige om, at kommunens økonomi skal styres med omtanke - også i 2018.
Det kommende års budget er vedtaget af et samlet byråd, og her bliver der afsat flere penge til både børn og ældre.
“Frem mod 2022 forventes Furesø at skulle byde velkommen til mange nye børnefamilier. Antallet af 0-5 årige stiger med 300. Derfor er der i de kommende fire år afsat mere end 260 millioner kroner til nybyggeri, renovering og vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner. Pengene skal blandt andet bruges på at bygge tre nye daginstitutioner men også til at forbedre og renovere skoler, legepladser og toiletforhold”, lyder det i en pressemeddelelse fra Furesø kommune, hvori det også fremgår, at der i budgettet er afsat penge til både flere lærere og pædagoger men også til ældreområdet.
“Puljen til god ældrepleje (værdighedspuljen, red.) øges. Der sættes flere penge af til ældreaktiviteter på Skovgården og Gedevasevang og til genoptræning på Svanepunktet. Visitationen og hjemmeplejen skal have et servicetjek. Målet er at udvikle vores service i lyset af, at vi får stadigt flere ældre medborgere. Der er også enighed om en tryghedspakke med fokus på, at forebygge indbrud og anden kriminalitet. Endelig kan vi se frem til at kunne forny vores pas og kørekort i både Farum og Værløse”, skriver Furesø kommune i pressemeddelelsen.
For borgmester Ole Bondo Christensen (A) er byrådets enighed om budgettet meget vigtigt.
“Det giver stabilitet, at vi i fællesskab tager ansvar for at udvikle Furesø. Vi har i fællesskab i de senere år fået styr på økonomien og sparet op. Det er afgørende for, at vi nu kan investere i fremtiden og de behov som følger af, at vi i Furesø bliver flere ældre og flere børnefamilier”, siger han.

Det mener partierne

Susanne Mortensen (C), viceborgmester:
“Fra konservativ side har vi kæmpet for, at vores skoler, daginstitutioner og legepladser bliver renoveret, og at vi sikrer en tryg og sund alderdom. Jeg er meget tilfreds med, at der nu er flere midler i værdighedspuljen, og at vi kan forbedre forholdene på vores rehabiliteringscenter på Svanepunktet. Vi er også meget tilfredse med, at vi er nået til enighed om at skabe tryghed for alle borgere igennem en styrket indsats for gadeplansmedarbejdere og servicevagt”.

Preben Pettersson (A), viceborgmester:
“Det er et knaldhamrende godt budget, som alle byrådets partier og grupper står bag. Det er en ansvarlig aftale, hvor vi sikrer fortsat styr på økonomien og samtidig giver plads til investeringer i fremtiden. Vi skal sikre en god kernevelfærd i Furesø, og det gør vi med denne aftale.”

Gustav Juul (V), gruppeformand:
“I Venstre har det været afgørende, at skoler og dagtilbud er sikret midler, så vi tager højde for, at vi bliver flere borgere i kommunen og sikrer en bedre vedligeholdelsesstandard i vores institutioner. Vi er også tilfredse med, at der er lagt op til et tættere samarbejde mellem skolerne og erhvervslivet. Endelig er vi glade for beslutningen om, at undersøge mulighederne for flere ældreboliger i Farum Midtpunkt”.

Helle Katrine Møller (B):
“Jeg har kæmpet for, at vi prioriterer kommunens ældreservice. Visitationen og hjemmehjælpen skal bare fungere, så vi leverer en god service over for borgerne. Jeg er rigtig glad for, at vi prioriterer bedre genoptræning og flere aktiviteter til ældre. Det er også en mærkesag for os i Det Radikale Venstre at fremtidssikre vores skoler og dagtilbud. Endelig er jeg rigtig glad for, at vi har indført en time out, så der bliver tid til at finde en god løsning med vores foreninger om lokalegebyr og aktivitetstilskud.”

Øjvind Vilsholm (Ø):
“Det har været afgørende for Enhedslistens opbakning til denne tillægsaftale, at skoler og dagtilbud får fuld normering til de nye børn og elever, der kommer til. Samtidig har vi holdt fast i, at der ikke skulle ske forringelser af de anlægspuljer, der sikrer renovering og vedligeholdelse bl.a. på skolerne. Og så er det også lykkedes at fastholde investeringer i energioptimeringer, forbedringer af fortove og cykelstier samt renovering af legepladser.”

Ole Holleufer (I)_
“I Liberal Alliance har vi et stærkt fokus på at give vores børn og unge optimale vilkår for leg og læring. Derfor bakker vi op om en flerårig plan for udvikling og udbygning af skoler og dagtilbud. En langsigtet plan vil samtidig betyde, at vi kan få bedre forhandlingsvilkår og dermed priser, når opgaverne skal udbydes samt sikre prioritering i overensstemmelse med borgernes ønsker.”

Heidi Storck (udenfor parti):
“Med denne budgetaftale tilføres Rehabiliteringscentret Svanepunktet tiltrængte 2,6 mio. kr. ekstra, så alle borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet, kan føle sig trygge ved at få den nødvendige pleje og træning. Børn bliver testet tidligere for ordblindhed, så de får et bedre fundament for at blive så dygtige, de kan. Og så får vi et reelt billede af det faktiske behov for genopretning af kommunens bygninger, og dermed også viden om de afsatte 260 mio. kr. forslår.”

Neslihan Diksan (udenfor parti):
“Gode rammer og vilkår for vores ældre ligger mit hjerte nær. Derfor har jeg fokus på at sikre de rette rammer for hjemmeplejen og visitationen. På den baggrund glæder jeg mig meget til at se, hvilke ideer og forslag, der kommer frem i den samlede plan for fremtidssikring af hjemmeplejen.”

Budgettet skal endeligt godkendes på byrådsmødet den 11. oktober 2017.

hhs

Publiceret 06 October 2017 12:41

SENESTE TV