DEBAT:

"Støjen fra Fiskebækbroen skal ned - nu"

Lene Bang (A), Farumgårds Allé 16 Farum, Per Brøgger (A), Højeloftsvej 7, Værløse

Der er flere ting, der binder os sammen i Furesø Kommune: Vores skønne natur og broerne ved Fiskebæk.
Desværre betyder de mange biler over Fiskebækbroen, at man kan høre larmen fra motorvejen mange steder i kommunen.
Med den planlagte forlængelse af Hillerødmotorvejen vil støjgenerne omkring Fiskebækbroen blive et endnu større problem for store dele af kommunen. Og med de lavere bilafgifter vil trafikken formodentlig blive endnu tættere.
Derfor er det også helt på sin plads, at Furesø Kommune i sit høringssvar til Trafikstyrelsen har peget på behovet for at gå sammen om at finde løsninger: ”Nogle tiltag er gennemført (af Furesø Kommune) i samarbejde med Vejdirektoratet, men kommunen har også selv brugt betydelige beløb på at afbøde støjen fra motorvejen og håndtere den afledte trafik. Furesø Kommune ser derfor med stor alvor på, at der nu - ud over den betydelige generelle trafikvækst - må forventes et trafikspring, som vil forværre støj- og trængselsproblemerne gennem kommunen”.
Vi vil arbejde for flere fælles løsninger, der virker. Og vi skal som kommune, om nødvendigt, være villige til selv at medfinansiere nogle af tiltagene.
Vi vil arbejde for, at de statslige myndigheder tager øget hensyn til støjgenerne langs hele motorvejen, inklusive den del, der går gennem Furesø Kommune. Vi vil også arbejde for, at der bliver etableret bedre kollektiv trafik langs motorvejen, så borgere fra f.eks. Hillerød, Allerød og Furesø kan benytte hurtigbusser til København.
Og sidst, men ikke mindst, vil vi arbejde for en støjdæmpning på begge sider af Fiskebækbroen. Vi mener, det er nødvendigt at gøre noget hurtigst muligt, så må vi aftale, hvordan regningen kan deles mellem staten og Furesø Kommune.
Så hvad venter vi på? Det kan kun gå for langsomt.

Publiceret 10 October 2017 10:05

SENESTE TV