DEBAT:

"Er Furesø Kommune erhvervsvenlig?"

Af
Bodil Pedersen

statsaut. fodterapeut

Ellegårdspark 5

Farum

Så lykkedes det for Vestforbrænding I/S at få de små erhvervsdrivende til at betale administrationsgebyr/affaldsgebyr. Jeg har aldrig betalt nogle af gebyrerne, men skal hvert år søge om fritagelse ved fremsendelse af regnskaber, årsopgørelser m.m. i en lang, tung og bureaukratisk proces.
Jeg har nu modtaget en bon på godt kr. 1.100 kr. fra Vestforbrænding for 2017.
Der kan ikke klages over afgørelsen, og betalingen skal foretages inden 14 dage, ellers overgives den til inddrivelse via Skat.
Årsagen er at faktura plus rykker er lagt i en for mig ukendt e-boks på virk.dk. Min 'normale' e-boks privat/erhverv indeholder ikke nævnte skrivelser. Vestforbrænding har for 2017 ændret kommunikationsvejene, men glemt at fortælle det til 'kunderne'.
Jeg har flere gange talt med Vestforbrændings 'kundeservice', som godt kender problematikken efter mange henvendelser om emnet, men de henviser til Virk og Furesø Kommune, men begge sender mig retur til Vestforbrænding.
Ingen af de tre instanser kan give en sammenhængende forklaring på processen. En navngiven person fra Furesø Kommune ville kontakte mig eller min mand desangående, men det er ikke sket.
I stedet for at blive kastet rundt i systemet vil jeg rette mit spørgsmål til vores borgmester og formand for Vestforbrænding I/S.

Publiceret 16 October 2017 00:00