Skolelederne og skolebestyrelserne skal i samarbejde med byrådet fordele renoveringspuljen til kommunens skoler. Arkivfoto

Skolelederne og skolebestyrelserne skal i samarbejde med byrådet fordele renoveringspuljen til kommunens skoler. Arkivfoto

Formand for Skoleudvalget:

“Vi skal lægge en plan for renoveringen”

Det afsatte beløb til renovering af skoler skal nu fordeles

I forbindelse med Budget 2018 valgte byrådet at øremærke mere end 260 mio. kr. til nybyggeri, renovering og vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner over de kommende fire år. Pengene skal bruges dér, hvor behovet er størst, skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse. Blandt andet er der afsat penge til renovering af bygninger, toiletforhold og legepladser.
Fik du læst: Valgmøde med ministerbesøg: Der sættes ekstra fokus på Furesøs økonomi
 “Vores børn er det dyrebareste, vi har, og derfor er det afgørende, at rammerne om dem og vilkårene for deres læring er i orden. I samarbejde med skolernes ledelse og skolebestyrelserne skal vi nu lægge en samlet plan for renoveringen af vores skoler, så vi får det bedste ud af de mange midler, der er afsat,” siger formand for Børne- og Skoleudvalget, Henrik Poulsen (A).

Renovering af Hareskov Skole

Den samlede plan for renoveringen forventes at komme hurtig på plads, så arbejdet med renovering kan gå i gang allerede i januar 2018. Planen skal blandt andet tage udgangspunkt i en oversigt over behov og såkaldt trangsrækkefølge. En af de skoler, hvor der er behov for at gøre en ekstra indsats med renovering er Hareskov Skole.
Fik du læst: DEBAT: "Lad os skabe et bedre hjem for både demente og ikke-demente ældre"
“Når vi taler om renovering af vores skoler, retter fokus sig helt naturligt mod Hareskov Skole. I det forgangne år har vi drøftet, om den ny daginstitution skulle placeres sammen med skolen, men i samarbejde med forældrene blev den løsning fravalgt. Med dén afklaring og et rigtig fornuftigt budget kan vi nu gå i gang med en plan for renoveringen, så de historiske rammer kan blive løftet ind i en moderne tidsånd,” fortæller Henrik Poulsen (A).
Samlet set er der over de næste fire år sat 78,5 mio. kroner af til renovering og genopretning på skole- og dagtilbudsområdet, 73,4 mio. kroner til vedligehold og 115,8 mio. kroner til nybyggeri og ombygninger.

Publiceret 26 October 2017 05:00

SENESTE TV