DEBAT:

"En fremtid uden forurening af vores søer og vandløb"

Af
Frank Severin Hansen

Bringebakken 56

Jonstrup Værløse

Der sker hyppigt overløb fra fælleskloakken ud i vores søer og vandløb. Doktorens Bugt ved Farum Sø er ét af de steder, hvor der er problemer med forurening fra overløb, når det regner kraftigt.
Som medlemmer af bestyrelsen i Furesø Spildevand har vi arbejdet for at få overblik over disse overløb.
Fik du læst: Konkurrence: Vind billetter til julemusical i Glassalen
Vi lever i bysamfund tæt op ad den skønne, men skrøbelige natur. Realistisk set er det ikke muligt at undgå påvirkning af naturen – heller ikke via spildevand. Men vi kan gøre, hvad vi kan for at undgå de værste problemer og sikre, at vi får mest miljøbeskyttelse for pengene.
Kommunens spildevandsplan udpeger de områder, der er truet af oversvømmelser med fokus på private huse og værdier. Det er nødvendigt at prioritere denne indsats. Men kommunen skal også have fokus på overløb til søer og vandløb.
Konflikten mellem for små kloakker og for store vandmængder kan løses på flere måder: Der kan fx investeres i flere separate kloakker. Her ledes kun spildevandet til rensningsanlægget, mens regnvandet efter en begrænset rensning kan ledes direkte til søer og vandløb. Eller man kan investere i øget nedsivning af regnvand, INDEN det når hen til en overbelastet kloak, de såkaldt ”LAR-løsninger”.
Fik du læst: Crowdfunding skal redde Furesø Festival: Mændene bag tror stadig på det
I løbet af 2017 er Furesø Kommune gået med i et nyt forsyningsselskab – NOVAFOS. Det nye selskab vil i fremtiden have ansvaret for håndteringen af vores regn- og spildevand i takt med klimaændringer. Men den mere konkrete prioritering af de kommende års indsatser er stadig et kommunalt anliggende – i samspil med det nye selskab.
Vores budskab til både kommune og selskab: Når vi investerer i de forskellige løsninger, så brug dem også der, hvor overløb til søer og vandløb kan blive reduceret. Vi håber og tror, denne indsat ikke bliver glemt men styrket i de kommende år.


Per Brøgger, Dan Rosbjerg og Frank Severin Hansen

Publiceret 09 November 2017 08:34

SENESTE TV