Tine Hessner (B):
Furesø skal udvikles bæredygtigt. Byg ikke mere i landzoner – for naturen kommer aldrig tilbage. Vi har ikke behov for indbyggervækst, men gode forhold omkring de nye borgere vi har. I feks. Farum Nordby, Laanshøj og Jonstrup. Trafik, institutions- og skolekapacitet har ikke været indtænkt godt fra start, og det har undret mig. Måske udbygningen har været forhastet? Boliger til unge og ældre mangler vi, gerne stationsnært – via ombygning af eksisterende bygninger.

Tine Hessner (B): Furesø skal udvikles bæredygtigt. Byg ikke mere i landzoner – for naturen kommer aldrig tilbage. Vi har ikke behov for indbyggervækst, men gode forhold omkring de nye borgere vi har. I feks. Farum Nordby, Laanshøj og Jonstrup. Trafik, institutions- og skolekapacitet har ikke været indtænkt godt fra start, og det har undret mig. Måske udbygningen har været forhastet? Boliger til unge og ældre mangler vi, gerne stationsnært – via ombygning af eksisterende bygninger.

Borgerne Spørger - kandidaterne svarer:

Hvor stor skal Furesø være?

Furesø Avis har på Facebook spurgt, hvad borgerne vil spørge kandidaterne om. Her kommer anden runde af spørgsmål og svar

Af
Helene Stolle

Vi har sat gang i serien 'Borgerne spørger - kandidaterne svarer'. En lille serie, vi kører i de sidste aviser op til kommunalvalget den 21. november. På avisens side på Facebook har vi på en video spurgt, hvad du som borger vil spørge kandidaterne om. Igen har vi trukket lod blandt alle kandidater i partier og lister i forhold til, hvem der skal have mulighed for at svare, og denne gang har vi sammenfattet to spørgsmål, som Christina Albrechtsen og Ditte Gade, har stillet på Facebook.
Spørgsmålet, kandidaterne her skal svare på er: Hvad er din holdning til udviklingen af Furesø. Hvor stor skal kommunen være, og hvad skal der satse på; beton og nybyggeri eller natur og bevarelse af det gamle - hvorfor?Inge Storm LA:
Min vision for Furesø er “en smuk, tryg grøn by, som udvikles med respekt for lokalområdernes særpræg og historie”. Efter den kraftige udbygning af det grønne kaserneområde, og planerne på Flyvestationen, er det tid til en tænkepause. Ser vi på det arkitektoniske, så skal vi bevare de historiske bygninger, som Farum gamle, gule Rådhus. Eventuel udbygning af Farum Bytorv skal være mindre og tilpasses det nuværende byggeri, og de grønne kiler skal bevares.

Inge Storm LA: Min vision for Furesø er “en smuk, tryg grøn by, som udvikles med respekt for lokalområdernes særpræg og historie”. Efter den kraftige udbygning af det grønne kaserneområde, og planerne på Flyvestationen, er det tid til en tænkepause. Ser vi på det arkitektoniske, så skal vi bevare de historiske bygninger, som Farum gamle, gule Rådhus. Eventuel udbygning af Farum Bytorv skal være mindre og tilpasses det nuværende byggeri, og de grønne kiler skal bevares.

Hanne Juel (Å):
Boligvæksten i Furesø er løbet løbsk: for mange boliger i Sydlejren og på Laanshøj æder natur og ligger ikke stationsnært. En overordnet trafikplan mangler og store trafikproblemer er i vente. Byfortætning skal ske med med en stadsarkitekt i spidsen, så vi får smukke byrum med fleksible boliger, som mennesker kan leve i hele livet. De skal indrettes i eksisterende byggerier. Naturen skal trækkes ind i byrummene til glæde for alle.

Hanne Juel (Å): Boligvæksten i Furesø er løbet løbsk: for mange boliger i Sydlejren og på Laanshøj æder natur og ligger ikke stationsnært. En overordnet trafikplan mangler og store trafikproblemer er i vente. Byfortætning skal ske med med en stadsarkitekt i spidsen, så vi får smukke byrum med fleksible boliger, som mennesker kan leve i hele livet. De skal indrettes i eksisterende byggerier. Naturen skal trækkes ind i byrummene til glæde for alle.

Lars Carpens (V)
Venstre mener, at vi skal passe på naturen, og vi synes derfor ikke, at der skal inddrages flere områder til bolig eller erhverv. Og vi synes også, at vi skal tænke os rigtig godt om, når det kommer til at bygge højere og tættere i vores byer. Vi er ikke positive overfor at ødelægge Kumbelhaven med flere boliger. Til gengæld er det vigtigt at styrke Farum Bytorv og Værløse Bymidte.

Lars Carpens (V) Venstre mener, at vi skal passe på naturen, og vi synes derfor ikke, at der skal inddrages flere områder til bolig eller erhverv. Og vi synes også, at vi skal tænke os rigtig godt om, når det kommer til at bygge højere og tættere i vores byer. Vi er ikke positive overfor at ødelægge Kumbelhaven med flere boliger. Til gengæld er det vigtigt at styrke Farum Bytorv og Værløse Bymidte.

Betina Ugelvig Møller (A)
Furesø er med den planlagte udbygning i Laanshøj, Jonstrup og ved kasernen i Farum vokset tilstrækkeligt. Vi skal ikke være større. Meget af det nye byggeri ligger eller komme til at ligge smukt i naturen, blandt andet bofællesskaberne i Jonstrup, der i deres udformning er meget organiske. Stillet så skarpt op, er jeg mest til nybyggeri, hvor der tænkes i energivenlige løsninger, uderum og infrastruktur til glæde for beboerne.  

Betina Ugelvig Møller (A) Furesø er med den planlagte udbygning i Laanshøj, Jonstrup og ved kasernen i Farum vokset tilstrækkeligt. Vi skal ikke være større. Meget af det nye byggeri ligger eller komme til at ligge smukt i naturen, blandt andet bofællesskaberne i Jonstrup, der i deres udformning er meget organiske. Stillet så skarpt op, er jeg mest til nybyggeri, hvor der tænkes i energivenlige løsninger, uderum og infrastruktur til glæde for beboerne.  

Lars Carstensen (C):
Der er meget byggeri i gang og mere er på vej. Jeg synes, at vi skal tage en tænkepause! Imens skal vi bygge færdigt og sikre at infrastruktur, daginstitutioner og skoler kan håndtere de mange nye borgere. Vi skal ikke bruge flere penge på grimme betonbyggerier, hvor kommunen alligevel ender med at betale huslejen. Med den røde fløjs stemmer er vi godt på vej mod at blive et nyt Ballerup.

Lars Carstensen (C): Der er meget byggeri i gang og mere er på vej. Jeg synes, at vi skal tage en tænkepause! Imens skal vi bygge færdigt og sikre at infrastruktur, daginstitutioner og skoler kan håndtere de mange nye borgere. Vi skal ikke bruge flere penge på grimme betonbyggerier, hvor kommunen alligevel ender med at betale huslejen. Med den røde fløjs stemmer er vi godt på vej mod at blive et nyt Ballerup.

Sådan lød spørgsmålene fra de to borgere

Sådan lød de oprindelige spørgsmål fra de to læsere:

Christina Albrechtsen: Hvad er jeres holdning til boligvæksten i Furesø Kommune? Hvis I er imod, er det så fra dags dato, mindre end KP17-oplægget eller efter realiseringen af udbygningsomfanget i KP17-oplægget?

Ditte Gade Hvordan tænker I (politikere) at udviklingen af Farum skal foregå: I nuværende tempo hvor ucharmerende kæmpe beton klodser skyder op over det hele og en massiv nedgradering af naturen deromkring, eller en mere stille og rolig harmonisk udvikling hvor man tager forbehold for natur og de gamle bygninger, som netop bibringer byen liv ( til forskel for de nye grimme bygninger, som åbenbart er det eneste moderne bygherrer kan finde ud af at bygge!)
Jeg synes det er en sørgelig udvikling at se så volsom (og grim) bebyggelse på så kort tid, og som Lars Carstensen bemærkede, så sku vi måske til at standse op inden vi kommer til at ligne noget så kedeligt som Ballerup el. lign.
Jeg håber I også vil overveje en mere harmonisk, æstetisk udvikling, frem for at vi skal omsætte en masse penge her og nu, for det er der ingen mennesker der kan leve i.

Publiceret 10 November 2017 11:00

SENESTE TV