Hvor stor skal Furesø være?:

Sådan svarer flere politikere

Af
Helene Stolle

Serien 'Borgerne spørger - kandidaterne svarer' er populær, og især spørgsmålet om, hvor stor Furesø skal være, og hvordan kommunen skal udvikles se side 2 i avisen fra onsdag den 9. november her har fået flere kandidater til tasterne.
Byrådsmedlem Heidi Stock, der har dannet sin egen liste, Lokallisten (H), lægger ikke skjul på, at hun mener, at der i langt højere grad bør værnes om Furesøs historie end tilfældet er i udviklingen i dag. (Det er i øvrigt en fejl, at hendes svar ikke er med i avisen fra den 9. november, red.).
“Lokallisten H stemte imod befolkningsprognosen, fordi den ønsker en harmonisk boligudvikling med plads til flere generationer baseret på et levende lokalt demokrati. Udviklingen skal bevare historiske værdier og fastholde borgernes mulighed for at nyde de kvaliteter, der i dag kendetegner Furesø Kommune eksempelvis stilheden, vidderne og naturens lyde”, lyder det fra Heidi Storck, der tidligere har gjort opmærksom på behovet for stillezoner i Furesø.
Læs også: Borgerne spørger - kandidaterne svarer: Hvor stor skal Furesø være?
“Cirka 6.000 mennesker i Furesø bor i støjplagede områder. Derfor skal det være muligt at tage hen et sted og hvile ørerne”, sagde hun i et indslag på TV 2 Lorry, da hun foreslog, at der blev indført særlige stillezoner ved flyvestationen.
Men stillezoner og blik for historien er ikke det eneste, der står på ønskeslisten for Heidi Storck, når det handler om udviklingen af Furesø Kommune.
“Vi skal have flere plejeboliger. Det er for sent og for lidt at bygge 30 plejeboliger om syv-otte år”, siger hun.
Boliger til seniorer og til borgere med funktionsnedsættelse er noget af det, der ligger byrådsmedlem og 2. viceborgmester Susanne Mortensen (C) på sinde, når det gælder udviklingen af kommunen.
Fik du læst: Børnelokker slår til ved skole: Antastede elev fra 0. klasse med ubehageligt tilbud
“Min prioritering i forhold til byudvikling er etablering af flere seniorboliger og boliger til borgere med funktionsnedsættelse. I den netop vedtagne strategi for disse boliger, er et af pejlemærkerne fleksibilitet. Et andet pejlemærke er, at der skal være den slags boliger rundt omkring i hele kommunen og et tredje, at der skal være forskellige ejerformer. Dette opnås ikke alene ved, at bygge nyt men også ved, at ombygge allerede eksisterende boliger, så de opfylder kriterierne”, siger hun og understreger, at byudviklingen skal kobles til både naturhensyn og infrastruktur.
“Det er noget, som optager mange borgere i Furesø. Derfor er det nærliggende at tænke i byfortætning, hvor byrums- og arkitekturpolitikken, en overordnet strategi for trafikafvikling samt meget tidlig borgerinddragelse er et must”, siger hun.

Det går for stærkt

For Enhedslistens Øjvind Vilsholm er der ingen tvivl om, at udbygningen og væksten af Furesø går for hurtigt.
“Det er gået alt for stærkt de seneste år. Furesø skal ikke udbygges yderligere”, siger han og understreger, at kommunen i stedet for bør værne om naturen og de grønne områder, der er tilbage.
“Hvis der endelig skal bygges nyt, så skal vi sikre os, at alt nybyggeri lever op til de strengeste miljøkrav. Vi skal blandt andet sørge for at nybyggeri etableres, så man bruger regnvand til tøjvask og toiletskyl”, slår han fast. En sag han har kæmpet for i flere år.

Vækst er uundgåeligt

Modsat Øjvind Vilsholms ønske om at stoppe væksten af Furesø, mener den nyopstillede konservative kandidat, Jacob Mortensen, at en boligvækst er uundgåelig.
“Furesø Kommune er et eftertragtet sted at bo, så selvfølgelig skal der være en vis boligvækst. Denne foreløbig primært være i form af ældreboliger, så vi kan stå ved, at hele livet skal kunne leves i Furesø”, siger han og understreger samtidig, at væksten skal tage hensyn til den særegne natur, som Furesø har.
“Vi har en fantastisk natur, som vi skal værne om, derfor er det vigtigt, at vi har en langsigtet plan for byggeri, så vi kan holde fast ved det udtryk, der gør Furesø speciel”, siger han.

Publiceret 10 November 2017 11:30

SENESTE TV