Farum Nordbys første institution på vej

Det første - tredobbelte - spadestik blev forleden taget til en ny børneinstitution på Regimentsvej

Af
Af Anne Lønstrup

”Tre mand om en spade. Det lyder meget kommunalt!” jokede borgmesteren, da han som den første besteg en trækasse, der var sat op som talerstol på byggepladsen. Her er foreløbig kun den bare jord og en asfalteret parkeringsplads. Men pr. 1. oktober 2018 åbner en ny institution for 80 børn i alderen 0-5 år.
”Omsider får Farum Nordby en daginstitution, med plads til 80 børn og med mulighed for udvidelse,” sagde Ole Bondo Christensen og tilføjede, at den nye bygning bliver bedre og billigere at drifte end Solsikken, der ligger i den tidligere rådhusbygning ud til Frederiksborgvej.
De 60 børn i Solsikken flyttes til den nybyggede daginstitution på Regimentsvej.
Også de to udvalgsformænd Henrik Poulsen fra Børne- og Skoleudvalget og John Ingemann Allentoft fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalg havde et par ord at skulle have sagt om den kommende institution.


Præg af byggeplads snart slut

Henrik Poulsen kaldte processen for ”en lidt kompliceret sag”, men glædede sig over, at byggeriet nu er gennemtestet i forhold til lokalplan og naturhensyn, samt at forældre og ansatte har været medinddraget. 
John Ingemann Allentoft mener, at institutionen både arkitektonisk og funktionelt bliver en god bygning, og så glædede han sig over, at det gamle kaserneområde nu endelig begynder at tage form som færdigudbygget. 
”Jeg har som formand for miljø, plan og teknik været med til at udvikle dette område siden kommunesammenlægningen. Nu er det endelig ved at være færdigudviklet. Det har taget 10-20 år, og det er skidt, når et område har byggepladspræg i mange år,” sagde udvalgsformanden.
Han ser frem til, at beboerne i Farum Nord kan få den kvalitet i hverdagen at bo i et færdigudbygget kvarter. 


Publiceret 11 November 2017 00:00

SENESTE TV