DEBAT:

"Det skal være sjovt at blive pensionist"

Af
Matilde Powers(A)

Tibberup Allé 39

Hareskovby

Furesø har mange perler. To af de mest værdifulde er Gedevasevang og Skovgården, som begge er populære aktivitetssteder for vores ældre medborgere. Stederne bliver drevet i et samarbejde mellem ansatte og frivillige, som sammen skaber et både proffessionelt og uformelt socialt frirum for rigtig mange seniorer i kommunen.
Flere af brugerne kalder selv stederne for ”fritidshjem for ældre”, fordi de byder på en lang række af sjove aktiviteter. Her kan man spise sammen med andre, gå til kor, tage på udflugt, høre foredrag osv. osv. Det skaber stor glæde og indhold i hverdagen. Ikke sjældent hører vi historier om, hvordan aktiviteterne har været medvirkende til, at livet igen har fået værdi for borgere, som fx har mistet en ægtefælle.
Et sundt og aktivt seniorliv er godt for den enkelte, men jo også rigtig godt for kommunes samlede ve og vel. Derfor er det vigtigt, at kommunen støtter de frivillige aktiviteter, og derfor er vi begge meget glade for, at der med 2018 budgettet er afsat flere midler til støtte af Gedevasevang og Skovgården.
I budgetaftalen står der, at midlerne eksempelvis kan bruges til at skabe aktiviteter, som ligger vægt på at inddrage ensomme ældre. Det synes vi begge, er en rigtig god ide. Ind imellem kan det være svært at få budskabet omkring byens gode aktiviteter ud til de mest isolerede og ensomme. Dertil ved vi, at det kan kræve en ekstra indsats at få borgere, som tidligere har været indadvendte eller usikre godt igang på aktivitetscentrene. Vi er derfor sikre på, at de ekstra midler vil skabe stor værdi for både eksisterende og nye brugere.
Det skal være sjovt at være pensionist, derfor er det vigtigt, at vi støtter de sociale aktiviter i byen. Mere af det – ja tak!
Skrevet sammen med Kaj Nissen, frivillig på Skovgården

Publiceret 12 November 2017 20:00

SENESTE TV