DEBAT:

"Støjen skal fjernes inden motorvejen udvides"

Af
Flemming Oppfeldt

Søvej 5

Farum

Furesø Byråd har siddet på hænderne i forhold til staten i forbindelse med planerne om udvidelsen af Hillerød-motorvejen, fra Allerød til nord for Hillerød. 
Kommunerne nord på har ført et grundigt lobby-arbejde overfor Folketinget. De får en fin 4-sporet motorvej. Hvad får vi ud af det? Mere støj og mere trængsel.
Det er ovenikøbet vedtaget, at der skal laves en VVM-undersøgelse omfattende Allerød og Hillerød, dvs. en undersøgelse af, hvordan udvidelsen påvirker miljøet i de to kommuner.
Furesø Kommune har snorksovet i denne sag. Hvorfor er vi ikke kommet med i den VVM-undersøgelse?
Rigtigt mange af vore boligområder, f.eks. boligerne langs Skovlinien,  Fiskebæk, Furesølund, Fensmarkskvarteret og Bregnerød får mere og mere trafikstøj i disse år. Selv Hareskov By får mere trafikstøj som følge af Ring 4.
Ved hvert kommunevalg lover kandidaterne at se på problemet. Men det går hurtigt i glemmebogen, når valget er forbi.
Jeg mener, at det må være et ufravigeligt krav fra Furesø Kommune, at Hillerødmotorvejen ikke kan udvides før der er fundet en løsning på støjproblemerne.
Derfor skal staten til lommerne og bygge støjværn som etape 1.
 
 

Publiceret 12 November 2017 08:37