Spørgsmål til en spidskandidat:

“Furesø vil blive ved med at være én af landets bedste kommuner”

Neslihan Diksan, De Frie Demokrater. Jeg er uddannet folkeskolelærer fra Københavns Dag- og Aftenseminarium. Mit arbejdsliv startede på Lyngholmskolen, hvor jeg var ansat i 11 år. Nu arbejder jeg på en sprogskole og er vejleder for unge mellem 15 og 25 år. Jeg er vokset op i Farum, er 37 år, bor på Farum Kaserne og som de fleste Furesøborgere holder jeg meget af mine gåture rundt om Søndersø.
Mine mærkesager og hvorfor de er vigtige?
Minimumsnormeringer i daginstitutionerne og færre elever i klassen. Flere senior- og handicapboliger udover de planlagte. Længere og sundere liv gør behovet større. Kultur- og idrætslivet skal værnes om og det frivillige arbejde styrkes. Det er bærende for gode foreninger. Nem og klar kommunikation mellem borger og kommune. Vi har alle behov for kommunens hjælp, om vi bliver ledige, har børn eller skal bygge en carport.
Hvad er kommunen god til i dag?
I Furesø Kommune bor ca. 100 forskellige nationaliteter, som udgør en ressource og gør kommunen farverig. Vi er gode til at fokusere på mangfoldigheden og har givet flygtninge en god modtagelse – ikke mindst grundet det gode samarbejde med frivillige kræfter fra foreninger og borgere i lokalsamfundet. Den store udfordring med bolig på landsplan, har vi kunnet løse med privat indkvartering.
Hvad skal kommunen bliver bedre til?
Furesø er allerede på mange parametre en fantastisk kommune at være borger i. Dog skal vi udføre nødvendige forbedringer i forhold til hurtigere visitering til ældreplejen, bedre uddannelsesmuligheder i forhold til de unge (HTX, HHX og erhvervsuddannelser). Vi har behov for flere senior- og handicapvenlige boliger med central beliggenhed, således at borgeren har let til indkøbsmuligheder med eksempelvis rollator. Sidst, men ikke mindst skal vi også møde de små børn i øjenhøjde.
Hvordan er det at bo i Furesø om 10 år
Furesø er fortsat én af Danmarks bedste kommuner at bo i om 10 år, hvis vi bevarer vores rige udvalg af foreningsliv, grønne områder, daginstitutioner og folkeskoler. I sidstnævnte skal klassekvotienter mindskes, så fokus bevares på rummelighed og udfordringer for eleverne. Vores hjemme- og sygepleje skal rustes fagligt til at passe syge i eget hjem, så indlæggelser kan undgås. Vi skal have almennyttige familieboliger, hvor flere generationer kan bo sammen.

null

Publiceret 14 November 2017 06:00

SENESTE TV