Det kan ikke lade sig gøre at sætte et loft over huslejen i Midtpunktet. Det skriver byrådsmedlemmerne Henrik Poulsen (A) og Preben Sandberg Pettersson(A). Foto: Anne Lønstrup

Det kan ikke lade sig gøre at sætte et loft over huslejen i Midtpunktet. Det skriver byrådsmedlemmerne Henrik Poulsen (A) og Preben Sandberg Pettersson(A). Foto: Anne Lønstrup

DEBAT:

"Kommunen kan ikke sætte loft over huslejen i Midtpunktet"

Af
Henrik Poulsen (A)

Stenvadpark 12

Farum & Preben Sandberg Petterson (A)

Vestre Allé

Værløse

De tre borgerlige drabanter fra V, DF og LA, der stiller op som borgmesterkandidater i Furesø, vil love stop for stigning i og loft over huslejen i Farum Midtpunkt. Men det er et slag i luften - og fake news, for det kan de tre herrer ikke realisere, da forslaget ikke kan gennemføres.
Læs også: Flere partier vil fastfryse husleje i boligselskab
Kommunen kan ikke fastsætte huslejen i det almene byggeri, det er der ikke lovhjemmel til, jf Almenboliglovens paragraf 43. 
Huslejen for en almen boligafdeling fastsættes ud fra princippet om balanceleje, hvilket betyder, at huslejen skal fastsættes, så lejen præcis dækker afdelingens driftsudgifter. Og lejen fastsættes af boligafdelingen sammen med boligselskabet.
I sagen om PCB renovering af Farum Midtpunkt afventer vi regnskabet på grund af en igangværende voldgift. Det er boligselskabet der aflægger regnskabet - og ikke Furesø kommune.
Læs også: Flere partier vil se byggeregnskaber fra Farum Midtpunkt nu
Skulle voldgiftsagen falde ud, således at der vil optræde merudgifter, vil dette ikke medføre huslejestigninger, idet Landsbyggefonden officielt har meddelt, at fonden dækker eventuelle merudgifter, når regnskabet foreligger.
Der er ikke behov for at foreslå noget, som ikke kan lade sig gøre og skræmme beboerne i Farum Midtpunkt med huslejestigninger.. Det er værd at bemærke, at der er lange ventelister til at få en lejlighed i Farum Midtpunkt, og at hovedparten af lejerne udtrykker stor tilfredshed med at bo der. Det bør hele byrådet være glade for. Det korte af det lange er, at V, DF og LA lover noget, de ikke kan holde."
Preben Sandberg Pettersson (A), Henrik Poulsen (A)
)

Publiceret 18 November 2017 07:01

SENESTE TV