DEBAT:

"Der skal mere hårdhændede metoder i brug for at opnå tryghed"

Af
Deniz Kilic (A)

Bymidten 50. Værløse

Jeg går til valg for mere tryghed i Furesø. Ud over at være byrådsmedlem har jeg restaurant Furesø Steakhouse på Værløse Bymidte. Her oplever jeg af og til, at unge mennesker skaber uro og utryghed i gadebilledet.
Ofte er jeg selv gået ind i tilspidsede situationer og har med hjælp fra politi og kommunens gadeplansmedarbejdere redt trådende ud. En overgang var der åbenlyst hash-handel mellem Galaksen og Værløse station.
Jeg observerede og fandt ud af, hvem der stod bag. Heldigvis kunne politiet rykke hurtigt ud og stoppe det i opløbet.
Jeg har flere gange stoppet gadeuroden. Særligt hen over sommeren, da de unge mennesker kedede sig, måtte jeg flere gange forlade min restaurant og tale de unge mennesker til ro. Jeg synes, at kommunens gadeplansmedarbejdere gør et rigtig godt stykke arbejde, men der er brug for mere.
Vi skal have en tryg kommune. Det er en af mine topprioriteringer. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi i budget 2018 har sat flere ressourcer til den tryghedsskabende indsats. Vi skal skabe gode fritidsaktiviteter til de unge, og vi skal sammen med vores foreninger og ungerådet arbejde for at de får et sted at være i trygge ramme for dem selv og omgivelserne.
Jeg er ikke bange for at tage mere hårdhændede metoder i brug over for de, der ikke forstår at indordne sig. Jeg synes det er helt uacceptabelt, hvis der er nogle få, der skaber utryghed for de mange. Her må politiet gribe ind og få fat i de værste rødder. Vi skal også tale med boligselskaberne om mulighederne for at sætte familier og beboere ud, der skaber utryghed. Det skal have konsekvens, hvis man skaber utryghed i Furesø.

Publiceret 19 November 2017 10:00

SENESTE TV