Bondo vil nedsætte 'Støjgruppe'

Støjplagede grundejerforeninger og borgere er inviteret af borgmester Ole Bondo (A) til at være med til at lægge en plan for støjbekæmpelse og for, hvordan den skal finansieres

Af
Af Anne Lønstrup

Støjen fra Hillerødmotorvejen og flere andre store veje plager i stigende grad beboere tæt på.
I den anledning skrev grundejerforeningen Farumsødal lige før kommunalvalget til Ole Bondo og Gustav Juul, at grundejerne manglede at se ”gennemførelse af konkrete initiativer, der kan sænke støjen vest for Hillerødmotorvejen, særligt omkring Fiskebækbroen.”
Fik du set: DEBATvideo: "Hvornår bliver der gjort noget ved motorvejsstøjen?"
Ole Bondo har som svar indbudt til en fælles støjgruppe for de berørte borgere og grundejerforeninger:
”Vi er løbende i kontakt med Transportministeriet og Vejdirektoratet for at presse dem til at prioritere opsætning af støjskærme m.v. Senest har vi i forbindelse med høring vedrørende en mulig forlængelse af Hillerødmotorvejen skrevet, at vi som kommune må insistere på, at der skal gøres noget ved støjgenerne,” skriver borgmesteren i et svar til grundejerforeningen.
Fik du læst: Aase ruller på gaden 1. januar
Han tilføjer, at det kommunale budget kun rummer begrænsede midler til bekæmpelse af støjgener, og at en del af pengene er gået til etablering af støjskærme og støjvolde, mens andre er gået til tilpasning af boliger - typisk nye støjafvisende vinduer.
Selve kortlægningen af de støjplagede boliger og naturområder i kommunen er på plads, skriver borgmesteren, og foreslår, ”at vi først i det nye år etablerer en ”Støjgruppe” med deltagelse af interesserede grundejerforeninger og borgere, der laver en samlet plan for, hvad der kan gøres teknisk (støjvolde, støjskærme, støjdæmpende asfalt, hastighedsregulering, overdækning) i de forskellige områder i kommunen – og en plan for finansiering.”
Ole Bondo vil gerne se på en form for samfinansiering mellem Vejdirektoratet, kommunen og de berørte grundejerforeninger.

Folketingspolitikerne skal tales op

”Vi ser meget frem til at borgmesteren stiller sig i spidsen for at samle en gruppe, der skal finde en løsning, med det forbehold, at gruppen kommer i gang hurtigt,” siger Anders Groth, der er medlem af Grundejerforeningen Farumsødals bestyrelse.
Beboerne er bekymret for, hvor regningen for støjdæmpning vil ende. Anders Groth refererer i den forbindelse til Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse:
Fik du læst: Indbrudstyve kom afsted med 11 robotstøvsugere og en kogeplade
”Vejdirektoratet skriver, at man ikke har mulighed at prioritere støjdæmpning udenfor udvidelsens område – som går fra Allerød til Hillerød - indenfor rammerne af dette projekt, at. For os at se er det dog vigtigt, at kommunen med borgmesteren i spidsen, får talt politikerne i Folketinget op, så der også afsættes midler til støjafskærmning syd for udvidelsen,” siger Anders Groth og fortsætter:
”For nogle år tilbage blev der opsat støjskærm på østsiden af Fiskebækbroen, hvilket kun har forværret generne for de mange, der bor på vestsiden. Den støjskærm var finansieret af staten, og så er det vel også oplagt, at få lavet støjskærme på den vestlige side og at de også finansieres af statslige midler?”
Grundejerforeningen efterlyser en gennemgribende handlingsplan, som også tager højde for den trafik, der vil komme som følge af, at Farum Bytorv skal udbygges med flere boliger og erhverv.

Publiceret 09 December 2017 06:54