Museum Nordsjælland står blandt andet bag de mange udgravninger i Nordsjælland. Arkivfoto

Museum Nordsjælland står blandt andet bag de mange udgravninger i Nordsjælland. Arkivfoto

Regionalt museum skal tjekkes

Slots- og Kulturstyrelsen skal kvalitetsvurdere Museum Nordsjælland

Museum Slots- og Kulturstyrelsen har givet besked til 12 museer, der skal kvalitetsvurderes af styrelsen i 2018. Et af dem er Museum Nordsjælland, som har hovedsæde i Hillerød. Hvert år besøger styrelsen en række af landets statsanerkendte museer for blandt andet at vurdere museernes arbejdsgrundlag, og hvordan de arbejder. Det sker for at udvikle museerne til endnu bedre institutioner til gavn for borgerne.
Fik du læst: Vinsmagning hos vinvennerne
Her i 2017 blev 12 andre museer vurderet af Slots- og Kulturstyrelsen. Kontorchef Ole Winther fra styrelsen siger:
”Det er en vigtig del af Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn med de statsanerkendte museer, at vi har en løbende dialog med dem. Derudover kommer vi mindst en gang hvert tiende år vejen forbi de enkelte museer for en grundigere vurdering og samtale om det enkelte museums udfordringer og potentialer. Man kan sige, at kvalitetsvurderingerne er vores værktøj til at hjælpe museerne med at fastholde en positiv udvikling af deres arbejdsgrundlag og opgavevaretagelse. Og i sidste ende handler det i høj grad også om, hvordan vi kan hjælpe museerne med at skabe de bedste museumsoplevelser for borgere i hele landet.”
De 12 udvalgte museer skal forud for styrelsens vurdering blandt andet indsende materiale om den forskning, som museerne er involveret i, og deres bevaringsforhold for samlingerne. Derudover bliver de tilskudsgivende kommuner, som museerne er tilknyttet, også bedt om input. De andre museer er blandt andre ARoS, Roskilde Museum og Ærø Museum.
Kapp
Fik du læst: Hjertetræet: Handlende spredte juleglæde i stor stil

Museum Nordsjælland
Er et arkæologisk og kulturhistorisk museum, som indsamler, formidler og forsker i Nordsjællands kulturhistorie
Har geografiske ansvarsområde i Allerød, Fredensborg, Gribskov, Hillerød og Hørsholm kommuner og har arkæologisk ansvar i Furesø, Halsnæs, Helsingør og Rudersdal kommuner.
Har hovedkontor på Frederiksgade 9 i Hillerød og har kontorer i Hørsholm og i Gilleleje.

null

Publiceret 23 December 2017 05:30