Når man går en tur langs Farum Sø fra Farum Kirke ad søstien til Præstemosen og Kong Volmers Vej, kommer man igennem en ganske særlig skov. Det er en gammel naturskov - urørt skov - og de gamle træer skal man passe på, lyder opfordringen. Privatfoto

Når man går en tur langs Farum Sø fra Farum Kirke ad søstien til Præstemosen og Kong Volmers Vej, kommer man igennem en ganske særlig skov. Det er en gammel naturskov - urørt skov - og de gamle træer skal man passe på, lyder opfordringen. Privatfoto

Opfordring fra Farum Sogn:

"Pas på de gamle træer ved Farum sø"

Af
Af Lisbet Heerfordt

DN Furesø og Brian Worm Jensen

Farum Sogn

Når man går en tur langs Farum Sø fra Farum Kirke ad søstien til Præstemosen og Kong Volmers Vej, kommer man igennem en ganske særlig skov. Det er en gammel naturskov, en af dem der er så megen debat om i øjeblikket, fordi de gamle naturskove er en af de mest oprindelige og mest truede naturtyper i Danmark.

Samtidig er det en naturtype, der er levested for særlig mange arter, både almindelige og sjældne. Man kalder det en naturskov, fordi de gamle bøge, ege og rødel, der vokser der, er spiret af sig selv på stedet i en oprindelig, flere hundrede år gammel skov. Man kalder det også en urørt skov, for der har aldrig har været fældet træer der som del af en forstlig skovdrift.

Området er ejet af Farum Menighedsråd, det er fredet, og er siden 1988 blevet plejet efter en plejeplan netop med henblik på at sikre, at naturskovsarealerne plejes skånsomt og på en måde, der bevarer deres specielle særpræg. De sidste 30 år er denne pleje sket i samarbejde mellem Menighedsrådet, kommunen og Danmarks Naturfredningsforening. De gamle træer får lov at stå. De bliver ikke fældet, når der begynder at vokse svampe på dem, og når spætter og flagermus begynder at flytte ind i stammerne. 

Når døde grene falder ned over stien, bliver de skåret op og lagt ind til siden. Enkelte steder er det  nødvendigt at fjerne dele af kronen, når hele træer er i risiko for at vælte ned over stien. Her benytter man den specielle teknik, at dele af træet sprænges kontrolleret af. Så stor en del af træet som muligt kan blive stående og bliver efterhånden til et veterantræ eller en træruin. Det der falder ned, får lov at ligge på stedet og blive til jord.

Det betyder, at når man færdes på stierne, så er der risiko for væltede træer eller nedfaldne grene. Mange af træerne er langt over 100 år. Det er derfor det er en særlig oplevelse at gå der. Farum Menighedsråd har netop opsat skilte ved indgangene til skoven for at gøre opmærksom på det. Vi skal passe på de gamle træer, så de får lov at stå. Og vi skal passe på, når vi færdes der, for gamle træer kan vælte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 30 January 2018 06:00