Tre af de kommende beboere, Sidsel og Claus Maimann Davidsen og Mette Moesgaard. Foto: Anne Lønstrup

Tre af de kommende beboere, Sidsel og Claus Maimann Davidsen og Mette Moesgaard. Foto: Anne Lønstrup

Billigt og bæredygtigt på flyvestationens lækreste grund

Henning Larsen Architects har tegnet boliger og fælleshus for bofællesskabet ’Mageløse’

Af
Af Anne Lønstrup

De er ca. 100 mennesker – voksne og børn i alderen 0-72 år – i bofællesskabet 'Mageløse'.

Deres plan om at komme til at bo på den gamle flyvestation blev sat i værk kort tid efter, at Furesø Kommune for flere år siden indrykkede en notits i dagspressen om, at man var begyndt at sælge grunde på den gamle flyvestation.

Her mødtes de første i forbindelse med en workshop, og hurtigt fandt de sammen om de samme ideer for et bæredygtigt bofællesskab for unge og ældre med og uden børn. Bebyggelsen skal indeholde individuelle ejerboliger i forskellige størrelser samt et stort fælleshus, hvor der skal være fællesspisning fem dage om ugen.

Bofællesskabet mener selv, at de fik fingre i den bedste af de i alt ni storparceller, som er udstykket i området.

”Vi synes, at vi fik den lækreste grund, fordi den har flere store gamle træer, og fordi den ligger højt og har gode kig mod skov og marker,” fortæller Sidsel Maimann Davidsen. Hun er ligesom sin mand civilingeniør og arbejder med byudvikling. Sammen med datteren, Sif, skal de flytte ind i et af de 29 dobbelthuse, som udgør bofællesskabet.

Læs også: Kontroltårnet skal åbnes for alle

Hun fortæller, at lokalplanen for området er gået igennem i december 2017. Nu afventer man at få skovbyggelinjen ophævet og udmatrikuleringen af grundene påbegyndt, hvorefterbofællesskabet kan sætte byggeriet i gang.

Gruppen har dog fået adgang til grunden af Freja Ejendomme. De har været i gang med at afmærke træer og undersøge jorden for forurening, og planerne for, hvordan bebyggelsen skal se ud, er allerede langt fremme.

”Henning Larsen Architects har tegnet boligerne, som varierer i størrelse. Dobbelthusene fordeler sig omkring to stræder. Imellem dem ligger et fælles bilfrit område, hvor børnene kan lege. De private haver bliver ganske små. Vi har også fået tegnet et fælleshus, der er formet som en halvrund cirkel og ligger forskudt for kontroltårnet,” siger Sidsel Maimann Davidsen. Desuden ligger der en lille, gammel, gulmalet vagtstue, som skal bibeholdes.

Det forventes, at de første flytter ind i Mageløse i slutningen af 2018, og at alle er flyttet ind inden påske næste år.

Publiceret 19 February 2018 07:00

SENESTE TV