Fredningsforslaget skal sikre et rigt dyreliv - her er det havørne ved Søndersø. Foto: Peter Bonne Eriksen, udlånt af Furesø Kommune

Fredningsforslaget skal sikre et rigt dyreliv - her er det havørne ved Søndersø. Foto: Peter Bonne Eriksen, udlånt af Furesø Kommune

Nyt fredningsforslag skal sikre godt dyreliv

Stemmer byrådet for, kan en udvidet fredningsaftale for den nordøstlige del af flyvestationen snart træde i kraft

Af
Af Kristina Pihl

En ny fredningsaftale for Præstesø, Laanshøj og dele af Søndersø er kommet et skridt nærmere. Det er en realitet efter, at Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling ved sidste udvalgsmøde stemte for at anbefale fredningsplanen for Byrådet og Økonomiudvalget.

Fredningsforslaget er rejst af Furesø Kommune og Danmarks Naturfredningsforening og er en udbygning af den allerede eksisterende Præstesø-fredning, der dækker Præstesøen, de omkringliggende enge og græsningsarealer og et areal mellem Søndersø og Flyvepladsen.

Læs også: Se de unikke billeder: Havørne ved Søndersø

Med den nye fredning lægges der op til, at de grønne arealer syd og øst for bebyggelsen i Laanshøj og en større del af Søndersø også skal fredes.

“De nye områder omfatter mange beskyttede naturområder som overdrev, sø, eng, mose samt skovarealer, og indeholder levesteder for stjældne arter som markfirben, rørhøg, dværgblåfugl og violentrandet ildfugle. Det forslåede område ligger i direkte forbindelse med den store slette og øvrige naturområder på Flyvestationen Værløse. En fredning vil således være med til at sikre den forsatte sammenhæng for naturen i området” står der i sagsfremstillingen.

Uforstyrret naturområde

Den gældende fredning for området blev vedtaget af Naturklagenævnet tilbage i 2009 og omfatter 66 hektarer ved Hjortøgaard, Præstesø og en mindre del af Søndersø. Hvis den udvidet fredningsaftale bliver vedtaget, vil den gælde for hele 140 hektarer. Der nye fredningsforslag skal især komme dyrene til gode.

Fik du læst: udvalg har sagt ja: Planer for Posthusgrunden kan snart sættes i gang 

“Den udvidede fredning omfatter en større del af Søndersø inkl. de uforstyrrede sump-og skovområder langs søens sydlige bred, nord for Søndersø vandværk. Området er vigtigt som yngle-og rateområde for en række fuglearter (...) Ufremkommelighed og søens tidligere status som drikkevansreservoir har medvirket til, at området i mange år har været friholdt for færdsel, og det er således et unikt, uforstyrret naturområde, som med fredningen kan sikres fremadrettet,” står der i forslaget.

På Økonomiudvalgsmødet onsdag 21. februar valgte udvalget også at støtte op om forslaget, og dermed er det kun byrådet, der mangler at stemme for.

Fredningsforslaget bliver præsenteret for byrådet den 28. februar. Vælge byrådet at stemme for forslaget, sendes det til Fredningsnævnet, der vil behandle sagen. Behandlingstiden er op til to år.

Publiceret 22 February 2018 09:58

SENESTE TV