I Furesø har man mellem kommunen og den lokale lærerkreds en 'Fælles Forståelse', der skal sikre fornuftige rammer for lærernes arbejde. Modelfoto

I Furesø har man mellem kommunen og den lokale lærerkreds en 'Fælles Forståelse', der skal sikre fornuftige rammer for lærernes arbejde. Modelfoto

DEBAT:

Bevar det gode samarbejde om folkeskolen i Furesø

Af
Henrik Poulsen (A)

Stenvadpark 12

Farum & Louise Brandt

formand for Furesø Lærerkreds

I 2014 indgik Furesø Kommune og Furesø Lærerkreds en lokal aftale om at sikre fornuftige rammer for lærernes arbejde, så de kunne udføre deres arbejde professionelt og under hensyn til de forskellige opgaver. Aftalen tog udgangspunkt i Folketingets vedtagelse af lov nr. 409 om lærernes arbejdstid. Vi kalder vores aftale for Fælles Forståelse.

Vi har gennem de sidste tre år justeret på den lokale aftale, der bl.a omfatter et maksimalt årligt undervisningstimetal pr. lærer og mentorordninger for nyansatte.

Fik du læst: Bondo om udligningsreform: "Helt forrykt - det kan få fatale konsekvenser for Furesø"

I 2014 var der ganske få kommuner der fulgte op med lokale aftaler, i dag har over 70 % af kommunerne lokale aftaler, hvor man sammen definerer de overordnede indsatser.

Vi mener, at det er et klart signal til forhandlingsparterne. Kommunerne ønsker aftaler, der sikrer den bedst mulige undervisning. Vi har derfor foreslået, at man ved en central aftale kan tage udgangspunkt i Furesøs Fælles Forståelse.

Fik du læst: Elever på virksomhedsbesøg: Lokalt initiativ bygger bro mellem skole og virksomheder

Uanset hvilken central aftale som kan landes, vil vi opfordre til at den giver plads til, at de lokale parter får mulighed for at finde løsninger, som er tilpasset vores forskelligartede udfordringer og muligheder.

Det er helt afgørende, at parterne nu også centralt får lavet en aftale, så vi kan fortsætte med at udvikle vores skoler til alles bedste. I Furesø ved vi hvor meget det betyder for samarbejdet om folkeskolen.

Publiceret 23 February 2018 10:43