DEBAT:

"Jeg havde en drøm"

Af
Ulrick Moos

Dalsø Park 142

Værløse

Jeg drømte i nat, at jeg var til borgermøde, hvor borgmester Ole Bondo holdt denne tale:

”Nok er nok – Furesø Kommune har indbyggermæssigt nået den optimale størrelse. Skatteindtægterne ved yderligere indbyggervækst bliver spist op af udgifter til etablering og drift af nye institutioner, lige som boligbyggelse og asfaltering truer vores største aktiv: naturen. Nu slår vi vækst-automatpiloten fra og vil fremover i stedet tænke i kvalitativ vækst. Her er nok for os politikere at tage fat på, hvis Furesø skal forblive en attraktiv bosætningskommune; lad mig give nogle eksempler:

  •  Tilgængelighed og fremkommelighed kan forbedres gennem bedre trafikafvikling, bedre busforbindelser, bedre parkeringsforhold og bedre adgangsforhold for handicappede.
  • Øget vægt på arkitektur og æstetik. Støjafskærmning fra motorvejen. Forbud mod lysforurening i naturen. Måske skal vi ansætte en stadsarkitekt til at sikre, at disse hensyn varetages i stort og småt.
  • Beskyttelse af naturen. De seneste års vækst har slidt på flora og fauna. Hvad er værdien af Nattergalens sang? Af springende rådyr? Af børnenes kik på salamandre og krible krable i vandhuller? I kommunens økonomi tæller det intet, men for borgerne er det kvaliteter, der gør kommunen til noget særligt.
  • Udvikling af lokale ungdomsuddannelser. Vi har kun et enkelt gymnasium i kommunen, men har jo børn til tre! Hvorfor betale nabokommunerne for vore børns studenterhuer?
  • Udvikling af et miljø for tiltrækning af kreative og højteknologiske iværksættere. Filmstationen behøver ikke at være en enlig svale.
  • Bedre normering i institutioner i takt med at det økonomiske råderum tillader det. Kommunens skoler skal ligge i top fem.
  • Yderligere investering i socialt udsatte boligområder. De seneste års satsninger har givet gode resultater.
  • Videreudvikling af kommunens samarbejde med foreninger og frivilligorganisationer.
  • Øge sammenhængskraften mellem de tidligere Farum og Værløse kommuner
  • Bedre rådhusbetjening af borgere og virksomheder gennem organisationsudvikling og nyeste IT-systemer.
Jeg opfordrer mine kolleger i byrådet og kommunens borgere til at fortsætte denne liste over udviklingsmuligheder for vores dejlige kommune. Vi vil være en kommune i balance, men sandelig ikke i stilstand! Tak for i dag – og kør forsigtigt hjem”.

Da vågnede jeg med smil på læben, indtil jeg forstod, at det hele blot havde været en drøm. Suk!

Publiceret 09 April 2018 09:09