Furesø kommune sætter nu gang i processen med at finde den rette samarbejdspartner til udvikling af det gamle rådhusområde i Farum. Arkivfoto: Helene Holm Stolle

Furesø kommune sætter nu gang i processen med at finde den rette samarbejdspartner til udvikling af det gamle rådhusområde i Farum. Arkivfoto: Helene Holm Stolle

Nu skal der ske noget med det gamle rådhus:

Kommunen søger samarbejdspartnere

Nu bliver arkitekter og boligudviklere inviteret til at byde ind med deres visioner for hjertet af Farum - nemlig det gamle rådhus på Frederiksborg

Mens forårssolen skinner over den gamle kommuneskole på Frederiksborgvej, blæser nye vinde over området. Med et nyt sæt byplanmæssige rammer i ryggen, skal Frederiksborgvej 3-5 i Farum udvikles til et oplevelsesrigt byområde, der blandt andet skal styrke sammenhængen mellem Kumbelhaven og Farum Bytorv, skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Fik du læst: Furesø har fået en eventgruppe: Skal sikre sparring mellem de helt store events

 

Netop nu er kommunen i gang med at finde samarbejdspartnere til udviklingen af området, og der stilles en række krav.

“Vigtigst er det, at aktiviteterne og anvendelsen skal styrke byområdet og skabe bevægelse af borgere i området, så området vækkes til live på ny. Det skal ske med respekt for arkitektur-, natur- og kulturværdier og med sigte på at skabe et godt samspil med de øvrige funktioner i området”, lyder det fra kommunen.

Helt tilbage i 2015 vedtog Furesø Byråd, at området i fremtiden skal rumme både boliger og publikumsmæssige aktiviteter i stueetagerne som eksempelvis cafeer eller restauranter, liberale erhverv, kontorer eller offentlige formål.

Fra mange til en

Processen med at finde den rette samarbejdspartner til udvikling af området er sat i gang nu og løber frem til forsommeren 2019.

“Når Furesø Kommune har modtaget rækken af gode projekter, skal en evalueringsgruppe vurdere de indkomne forslag ud fra kriterier som økonomi, kompetencer i teamet og vision. Højst fem aktører skal herefter udarbejde et første udkast til idé- og visionsoplæg. Af de fem vælges en aktør, der i samarbejde med Furesø Kommune skal udarbejde et dispositionsforslag for ejendommen. Kontrakten, herunder forkøbsretten, vil blive tildelt den aktør, der tilbyder det bedste og mest gennemarbejdede projekt og visionsoplæg for Furesø Kommune. Dispositionsforslaget bliver udgangspunktet, når ejendommen til sidst udbydes til salg”, lyder det i pressemeddelelsen.

Fik du læst: Voldsom røgudvikling i rækkehus

 

“Vi glæder os til at fortsætte dialogen med den gruppe, som var med til at kickstarte projektet i marts 2017, men også til at vi kan åbne op for samarbejdet med både borgere og interessenter i løbet af efteråret, når dispositionsforslaget for ejendommen skal drøftes og udarbejdes. Det er meget vigtigt for os i byrådet, at vi får borgernes perspektiv med i alt, hvad vi foretager os, og ikke mindst forventningsafstemt med hinanden, hvad vi særligt bør have fokus på”, siger borgmester Ole Bondo Christensen om processen.

Når der skal udarbejdes en ny lokalplan for området, vil der komme en høringsperiode på otte uger.

hhs

Evalueringsgruppen består af: Ole Bondo Christensen (A), Egil Hulgaard (C), Lars Carpens (V), Lene Munk-Petersen (A) og repræsentanter fra forvaltningen.

Området omfatter Frederiksborgvej 3-5 samt parkeringsanlægget på den sydlige del af Frederiksborgvej.

Den gamle Farum Kommuneskole skal bevares og tænkes ind som en integreret bygning i helhedsplanen for området. 
Cykelparkeringen på hjørnet af Stavnsholtvej integreres i nybyggeriet.

Dialogen om udviklingen blev kickstartet i slutningen af marts 2017, da Furesø Kommune var vært for et dialogmøde med blandt andre Ældre Sagen, Centerforeningen, Furesø Erhvervsforening, Furesø By og Land og Miljørådet. 


I januar 2018 vedtog Udvalget for natur, miljø og grøn omsorg de byplanmæssige rammer for området. 

Krav til bæredygtighed i lokalplaner og i kommunalt byggeri
Læs mere på furesoe.dk/frederiksborgvej

Publiceret 04 May 2018 08:46