Siden søen blev fyldt op, er der ikke sket andet, end at der tages jordprøver på stedet, hvilket Per Bodholt som nabo længe har undret sig over.

Siden søen blev fyldt op, er der ikke sket andet, end at der tages jordprøver på stedet, hvilket Per Bodholt som nabo længe har undret sig over.

Borger i Jonstrup:

"Er byggegrund så forurenet, at der ikke kan bygges?"

Er en byggergrund ved flyvestationen så forurenet, at man ikke må bygge på den? Sådan spørger en nabo til den gamle Flyvestation Værløse

Af
Anne Lønstrup

Som nabo til den tidligere Flyvestation Værløse følger Per Bodholt udviklingen af Sydlejren tæt. Han bor få hundrede meter fra den nu nedrevne Sydvagt og undrer sig over, at der stadig tages jordprøver på grunden overfor.

”Jeg har fulgt planerne for udviklingen af Flyvestationen tæt og var allerede for flere år siden til et borgermøde, hvor folk fra kommunen fortalte, at grunden på Jonstrupvej over for Sydvagten skulle bebygges som en af de første. Der skulle bygges rækkehuse i halvanden etage i to eller tre rækker,” fortæller Per Bodholt.

Fik du læst: Bademester efter brand: "De nye broer lader vente på sig"

Grunden, hvor der tidligere lå en sø, var imidlertid forurenet, og Per Bodholt har kunnet følge processen, hvor det med jævne mellemrum er blevet forsøgt at rense grunden op, fordi vandet var forurenet. I den proces er søen blevet fyldt op med granuleret byggeaffald, men efter tre-fire år står der stadig en hel del plastikrør stukket ned i jorden ud over hele grunden.

Ifølge Per Bodholt kommer der jævnligt folk, som måler på boreprøverne, og en af dem har fortalt Per Bodholt, at han aldrig har været så mange gange på samme byggeplads.

”Søen havde en meget stærk grøn farve, og jeg tror, at det skyldtes, at vandet var møgforurenet,” siger Per Bodholt, som gerne vil vide, om forurening stadig er forklaringen på, at grunden ikke bliver bebygget.

 

Grundvandet skal beskyttes

Ved henvendelse til Furesø Kommune får Furesø Avis at vide, at grunden ér forurenet, og at Region Hovedstaden har iværksat forureningsundersøgelser og oprensning.

Det bekræfter konsulent Heidi Uttenthal Bay fra Miljø og Ressourcer i Region Hovedstaden:

Fik du læst: Farum har sin egen allé med de smukkeste kirsebærtræer

”Ja, søen er forurenet, og i øjeblikket er regionen ved at undersøge forureningen i forhold til, om der er risiko for grundvandet,” siger hun og tilføjer, at regionen antager, at forureningen stammer fra håndtering af kemikalier på flyvestationen.

”Vi har en interesse i forureningen i forhold til at beskytte vores grundvand. Hvis man bygger ovenpå forureningen, vil det være svært for regionen at undersøge den, og det ville være fordyrende for vores indsats,” siger hun.

Heidi Uttenthal Bay understreger, at grundejeren i dialog med regionen har valgt at vente med at bygge, fordi regionen stadig er i gang med sine undersøgelser.

 

 

Publiceret 12 May 2018 09:45