For de historie-interesserede er der et festligt arrangement ved Kong Svends Høj den 26. maj. Arkivfoto.

For de historie-interesserede er der et festligt arrangement ved Kong Svends Høj den 26. maj. Arkivfoto.

Oldtidsvej gennem Værløse skal indvies

Festlig markering på Kong Svends Høj - en oldtidsvej, der går gennem Værløse

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

En historisk vej står foran en indvielse ved Kong Svends Høj i Smørum. Der er tale om Oldtidsvejen, som går gennem det der kaldes Slettelandet, mellem Roskilde og Værløse.

Det er Oldtidsstifonden, der står som arrangør af indvielsen, der markeres med en festlighed lørdag den 26. maj klokken 14.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) vil sammen med repræsentanter fra andre kommuner åbne Oldtidsvejen. Der vil også være uddeling af informationsfoldere om oldtidsvejene ved Jens Hald, formand for Oldtidsstifonden, samt uddeling af øl og vand.

Spørgsmål om oldtidsvejen vil desuden kunne stilles til Troels Brandt og Niels Bødker Thomsen, bestyrelsesmedlemmer i Oldtidsstifonden.

Gravhøjes sammenhæng

Oldtidsstifonden forklarer, at den har som formål at identificere oldtidsstrøget og kortlægge sammenhængen med de mange gravhøje og andre kulturhistoriske seværdigheder.

Fonden har udpeget de stier, der så vidt muligt følger oldtidsstrøget. Langs stierne er de vigtigste fortidsminder, kirker og naturperler markeret med pæle.

På pælene er sat et skilt, som henviser til, hvad man ser.

Man kan læse mere på fondens hjemmeside, www.oldtidsstier.dk.

Publiceret 22 May 2018 00:00

SENESTE TV