Der er politisk uenighed om fremtiden for Kildehuset.

Der er politisk uenighed om fremtiden for Kildehuset. Modelfoto: Mostphotos.com

Udvalget stemte for - men sagen om Kildehuset fortsætter

Udvalget for dagtilbud og familier har stemt for at flytte Kildehuset, men en standsningsret sætter beslutningen tilbage til byrådet.

Af
Kristina Pihl

Daginstitutioner Debatten om Kildehusets fremtidige placering har fået de politiske bølger til at gå højt, og debatten ser ud til at fortsætte.

Udvalget for dagtilbud og familier skulle på mødet 6. juni tage stilling til, om daginstitutionen skulle flyttes fra dens nuværende placering ved Farum Hovedgade til en ny placering i Bifrost ved Farum Vest. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stemte for en flytning, mens Venstre og Enhedslisten stemte imod. Selvom der var flertal for en flytning, benyttede Venstre og Enhedslisten deres standsningsret, som betyder, at udvalget ikke må arbejde videre med sagen, i stedet sendes den tilbage i byrådet.

Formanden for udvalget for dagtilbud og familier, Bettina Ugelvig Møller (A), stemte for at flytte Kildehuset. Ifølge hende er der flere muligheder i Bifrost:

"Den primære grund til at Socialdemokratiet vil flytte Kildehuset er, at vi vurderer, der er bedre pædagogiske og fysiske rammer i Bifrost. Kildehuset er en ældre villa, og jeg har stor respekt for at forældrene er glade for den, men den er svær at langtidssikre. Der en lille legeplads, og der er mange gennemgangsrum, og derfor er det svært at drive uforstyrret pædagogisk arbejde," fortæller hun.

Arbejdsgruppe nedsat

I januar 2017 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe af forældre, medarbejdere og ledelse fra Kildehuset. Gruppen fik til opgave at kigge på forskellige scenarier for Kildehusets fremtidige rammer. Arbejdsgruppen skulle undersøge, om Kildehuset skulle renoveres eller flyttes til en anden adresse i Farum Vest.

Arbejdsgruppen præsenterede deres fremtidsscenarier på Udvalget for dagtilbud og familiers møde i marts. Arbejdsgruppen havde valgt ikke at undersøge mulighederne for en alternativ placering, men i stedet kigget på en til- og ombygning af institutionen.

"Vi har kun valgt at arbejde med to af forslagene, fordi vi fra starten ikke har ville pege på noget andet. Vi kunne ikke umiddelbart få øje på en anden placering til Kildehuset, så det er vores eget valg," fortæller Allan Wind, der er daglig leder af Kildehuset.

Kritik af beslutningen

På udvalgsmødet 9. maj besluttede udvalget at få forvaltning til at undersøge mulighederne for at flytte Kildehuset, selvom arbejdsgruppen ikke havde undersøge muligheden. Det fik Helle Vallentin (Ø) til at reagere.

"Forældrene har lagt et kæmpe arbejde i at gennemgå de forskellige muligheder, der har været for Kildehuset. Sammen med repræsentanter for medarbejdere og ledelse har forældrene arbejdet i et udvalg vedrørende. Kildehusets fremtid. Udvalget er nået frem til, at det ikke giver mening at flytte Kildehuset. Det er derfor fuldstændig ubegribeligt, at Udvalget for Dagtilbud og Familier kan nå frem til, at man vil flytte Kildehuset," siger Helle Vallentin, der blandt andet kalder beslutningen 'gift' for det fremtidige samarbejde mellem forældre og kommune.

Bettina Ugelvig Møller stiller sig dog undrende overfor kritikken:

"Jeg synes, det er dramatisk at tale om 'gift'. Det er også gift for borgerinddragelse, hvis vi som politiker ikke har mulighed for at træffe andre beslutninger, selvom vi har haft borgerinddragelse. Alle de input som arbejdsgruppen er kommet med er nogle, vi vil arbejde for bliver gennemført i Bifrost blandt andet, at man kan ankomme sikker til institutionen på cykel eller gå-ben og det er tæt på sportsfaciliteter".

Kildehusets fremtid kommer på dagsordenen til næste byrådsmøde 27. juni.

Publiceret 07 June 2018 12:15