Planerne for forskønnelsen af Værløse Bymidte præsenteres på et borgermøde 11. juni

Planerne for forskønnelsen af Værløse Bymidte præsenteres på et borgermøde 11. juni Foto: Schul Landskabsarkitekter

Planerne for forskønnelsen af bymidten offentliggjort: Et grønt og urbant samlingspunkt

Der er lagt op til små og store ændringer på pladsen mellem Scenetorvet og Waldes Pavillon. Planerne bliver præsenteret på et borgermøde mandag

Af
Kristina Pihl

Bymidten Et mødested med en simpel, urban skønhed. Det er overskriften for forskønnelsen af pladsen mellem Scenetorvet og Waldes Pavillon, som Furesø Kommune og bymidten nu kan løfte sløret for.

I forslaget, som er offentliggjort på kommunens hjemmeside, fremgår det, at bymidtens skulpturer vil fungere som ankerpunkt i området. Derudover skal der lægges en ny belægning på pladsen, som skal bringe fladen og skulpturerne sammen. Terrænet udformes med en svag skålform, som er indrammet af tre lave ”bastioner” med skrå kanter, der skal gøre det attraktivt at lege eller opholde sig på pladsen.

"Det har været vigtigt at forskønne bymidten, fordi det både er et område med butikker men også et mødested for borgerne. Jeg synes, det har set nedslidt ud længe, så tiltagene er noget, der skal give folk lyst til at opholde sig her," fortæller centerkonsulent på Værløse Bymidte Annette Schou.

En grøn bymidte

Belægningen på pladsen og bastionkanterne udføres med mørke og kulbrændte teglklinker. På de øverste lag af bastionerne lægges røde klinker, som visuelt skal koble den nye belægning sammen med den eksisterende. På pladsen vil der komme en større variation af planter. For Annette Schou og centerforeningen har det været vigtigt at tænke naturen ind i projektet:

"Bymidten ligger i et fantastisk område. Vi har de røde sten, som er meget gennemgående, men vi har også fået det grønne ind i projektet samtidig med, at vi har taget hensyn til de betingelser, som træerne skal have," siger Annette Schou.

I de fremlagte planer fremgår det, at træerne placeres i en svagt hævet plint. Under træerne etableres et bed med robuste, driftssikre og vintergrønne stauder, som skal give urbant udtryk.

Forskønnelserne skal skabe mere liv på bymidten.

Forskønnelserne skal skabe mere liv på bymidten. Foto: Schul Landskabsarkitekter

Der bliver opsat nye bænke på pladsen, der designmæssigt vil minde om de nuværende. Det skal, ifølge planerne, være med til at skabe sammenhæng i området. Belysningen ved pladsen suppleres med en lille gruppe smalle lysmaster.

"Det skal alt sammen være med til at skabe en fornemmer af, at her er et området, der er visuelt flot, og hvor man får lyst til at lave forskellige aktiviteter," siger Annette Schou.

Formanden for Udvalg for Byudvikling og Bolig, Egil Hulgaard (C), er også begejstret for projektet:

"Med planerne lægges der op til at gøre bymidten til et endnu mere naturligt samlingspunkt for alle. Det vil skabe flere aktiviteter og mere liv på bymidten til gavne for borgerne," fortæller han.

Planerne for pladsen vil blive præsenteret på et borgermødet mandag 11. juni kl. 17.00-18.30 på Furesø Rådhus. Allerød lørdag kan de handlende dog se mere om planerne på fire forskellige plakater, der er hængt op på bymidten.

Der er gjort plads til planter og træer i de nye planer.

Der er gjort plads til planter og træer i de nye planer. Foto: Schul Landskabsarkitekter

Publiceret 08 June 2018 11:34

SENESTE TV