Nu sendes lokalplanforslaget for posthusgrunden på Værløse Bymidte i offentlig høring.

Nu sendes lokalplanforslaget for posthusgrunden på Værløse Bymidte i offentlig høring. Illustration: Furesø Kommune

Byrådet har sagt ja: Planer for posthusgrunden sendes nu i høring

Ved det sidste byrådsmøde var der fuld opbakning til en ny lokalplan for posthusgrunden i Værløse. Det betyder, at flere boliger, en café og et sundhedshus nu rykker nærmere Bymidten

Af
Helene Holm Stolle

Det er et enigt byråd, der bakker op om den nye lokalplan for posthusgrunden på Værløse Bymidte. En lokalplan, der i følge Furesø Kommune, tager højde for de input, der er kommet ved det borgermøde, der blev holdt tilbage i december - og en plan, der nu sendes i offentlig høring.

Siden posthuset i Værløse lukkede i 2008 har bygningen mellem S-toget og Værløse Bymidte stået tom, men nu er de første skridt mod mere liv taget.

"Med det projekt, vi har lagt til grund for lokalplanforslaget, er der lagt op til et byggeri med mere åbne facader, som vil udvide handelsaksen fra Bymidten og ned mod stationen. Dermed får vi skabt en sammenhæng, som fordrer til mere byliv, og det er en virkelig spændende løsning. Derudover vil det naturligvis også give mere liv til Bymidten, at der bliver bygget cirka 40 nye andelsboliger. Et boligtilbud, vi ikke har så meget af i Furesø Kommune", fortæller Egil Hulgaard (C), formand for Udvalget for byudvikling og bolig i en pressemeddelelse fra kommunen.

"En fin løsning"

Projektet for posthusgrunden er ifølge Furesø kommune blevet taget godt imod blandt borgerne.

"Højden på projketet affødte nogle spørgsmål til byggerietts skyggevirkninger, som vil blive adresseret på et nyt borgermøde senere på året", siger Egil Hulgaard og understreger, at han ikke er i tvivl om, at projektet er en god løsning for Bymidten. En holdning, som også Lene Bang (A), der er næstformand i Udvalget for byudvikling og bolig deler.

"Projektet er en rigtig fin løsning, som både giver byfortætning og samtidig tager hensyn til omgivelserne", siger hun og fortæller, at der i det kommuneplantillæg, der er i høring samtidig med lokalplanforslaget fastlægges kravet til parkeringspladser til én p-plads per bolig i stedet for den gældende parkeringsnorm, der er på halvandet p-plads per bolig.

"Med en beliggenhed så tæt på stationen vil det være attraktivt for de kommende beboere at sammensætte hverdagen, så de ikke har behov for flere biler i husstanden. Derfor lægger vi med sindsro op til at justere den gældende parkeringsnorm", forklarer Lene Bang.

Planen for Posthusgrunden

Forslaget til Lokalplan 139 samt forslag til Tillæg 2 i Kommuneplan 2017' er i høring til 26. august 2018 med et borgermøde den 28. juni.

Lokalplanforslaget giver mulighed for en bebyggelse på 5.100 m² med sundhedshus, erhverv og boliger. 80 m² af stueetagen må kun anvendes til café eller restaurantformål. Desuden er der 3.000 m² parkering i underetagen. Bebyggelsen skal bestå af byggefelter i varierende højde fra 1 til 6 etager foruden underetagen og placeres som nævnt på Posthusgrunden i Værløse Bymidte (Bymidten 70-72).

Furesø Byråd satte 24. juni 2015 grunden med det tidligere posthus i offentligt udbud med henblik på at få byudviklet området. Projektet, som 'forslag til Lokalplan 139' tager udgangspunkt i, fremkom i en ekstra udbudsrunde, da der i første omgang ikke blev fundet et projekt, som vurderedes at have en tilstrækkelig kvalitet til, at kommunen ville sælge ejendommen.

Det konkrete projekt kan ses på https://abposthuset.dk

Publiceret 12 June 2018 11:30