Det særlige udviklingsudvalg for skoleområdet har netop afleveret ni anbefalinger, der skal gøre skolerne bedre.

Det særlige udviklingsudvalg for skoleområdet har netop afleveret ni anbefalinger, der skal gøre skolerne bedre. Foto: Furesø kommune

Udviklingsudvalg: Sådan bliver folkeskolerne endnu bedre

Furesøs gode folkeskoler er blevet gået efter i sømmene, og siden efteråret har politikere, repræsentanter for forældre, elever og medarbejdere på skolerne gransket og udforsket, hvad det er, der skal til for at kunne designe endnu bedre læringsmiljøer. Nu har de afleveret ni anbefalinger - fem med fokus på styrkede læringsmiljøer og fire med fokus på de gode overgange

Af
Helene Holm Stolle

I 2017 besluttede byrådet at nedsætte et særlig udvalg, der skulle se på, hvordan lærings- og undervisningsmiljøet i folkeskolerne kunne styrkes. Siden udvalget, der består af forælde, elever, skoleledre, medarbejdere og politikere, er der blevet arbejdet intenst på opgaven, og udvalget har netop afleveret nu anbefalinger til, hvordan kvaliteten og indholdet i undervisningen kan styrkes samt, hvordan man sikrer gode overgange og sammenhænge mellem dagtilbud og skole og efterfølgende fra skole til ungdomsuddannelse. Det oplyser Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Som en del af arbejdsprocesssen har de særlige udvalg været på inspirationsbesøg på Solvangskolen for at opleve skolens nyetablerede ungemiljø for eleverne i 6-9. klasse, og det glæder KLaus Olsen, der er formand for skolebestyrelsen på Solvangskolen, at udviklingsudvalget har haft fokus på. hvad der virker i praksis ude på skolerne fremfor alene at måle og veje skolernes indsatser på karaktergennemsnit ved afgangseksamener.

"Vi skal turde være visionære og udvikle elevernes færdigheder på både den sociale dannelse og de faglige færdigheder. Vi ser frem til, at den form for dialog, vi nu har fået om udviklingen på vores skoler, tager afsæt i virkeligheden og den måde, vi konkret arbejder med eleverne og støtter dem i deres udvikling, som skal ruste dem til fremtiden. Furesø er med dette initiativ kommet godt i gang med det, der virkelig betyder noget for skolernes arbejde og elevernes udvikling", siger han i pressemeddelelsen fra Furesø Kommune.

Anbefalingerne skal nu implementeres i det politiske arbejde.

"Anbefalingerne får nu liv ved at blive inddraget i de kommende politiske drøftelser og beslutninger omkring læring, læringsmiljøer og overgange. Hver gang vi sætter nye mål for folkeskolen, hver gang vi lægger en ny hjørnesten i et nyt læringsmiljø, så sker det med afsæt i udviklingsudvalgets anbefalinger", siger Henrik Poulsen (A),d er er formand for Udvalget for skole og ungdomsuddannelser.

De ni anbefalinger

  Læringsmiljøerne skal skabe grobund for livsduelige børn og unge.

  Læring skal fremmes gennem gode fysiske rammer

  Læringsmiljøet skal understøtte, at eleverne kan være produktive og skabende

  Der skal være fokus på, at læring og trivsel er hinandens forudsætninger

  Motivation og ansvar skal fremmes gennem elevmedbestemmelse

  Det gode overgangsarbejde skal forankres og styrkes

  Eleverne skal kunne træffe kvalificerede uddannelsesvalg

  Skolen skal ud i verden og verden skal ind i skolen - til gavn for elevernes læring

  Forældresamarbejde og inddragelse skal understøtte elevernes trivsel, læring og uddannelsesvalg.

Publiceret 12 June 2018 08:18