Modelfoto

Modelfoto

DEBAT: 'Det klinger hult - om Kildehuset'

Rasmus Jakobsen, Gustav Webersvej 23, Farum

Der bliver skrevet meget om Farum Hovedgades livlige institution, Kildehuset, i disse dage. De pædagogiske rammer er argumentet for en hurtig beslutning, men det klinger hult når det besluttes på trods af massiv modstand fra forældre, stik imod arbejdsgruppens anbefalinger og under heftig politisk kritik.

Der er som sådan ikke noget i vejen med Kildehuset. Jovist det er slidt, men har fungeret fint som institution i over 20 år. I stedet for at renovere stedet vil man nu flytte det til et andet sted, der også kræver en voldsom renovering og ny legeplads. Men altså nu står den gamle slidte institution Bifrost jo ledig, og kan man flytte Kildehuset hertil og så sælge Kildehuset, så kan man måske få nogle kroner i kommunekassen.

Hvis bare man havde holdt sig til den argumentation, så havde det jo været fint, men man nedsætter i stedet en arbejdsgruppe og giver dem frie tøjler til at se på mulighederne. Her bliver netop Bifrost hurtigt forkastes blandt andet grundet tilstanden, den dårlige placering, de ringe adgangsforhold samt udsigten til at dele legeplads med FFO børn.

Anbefalingerne kom, men udvalget vælger så at forkaste dem og ser nu Bifrost som løsningen. At man vælger slet ikke at lytte til arbejdsgruppens anbefalinger vidner bare om, at denne øvelse startede i et Excel-ark og slutter samme sted.

Kritikken har siden været markant fra flere steder og nu går også skolebestyrelsesformand, Klaus E. Olsen ind i sagen med denne skarpe kritik :”Det er desværre ikke seriøst, når udvalget formand, Bettina Ugelvig Møller siger, at tingene er undersøgt, og at en flytning skulle være den rigtige løsning. Tværtimod. Forældre, skolebestyrelser, FFO, politikere, embedsmænd har nu i to år deltaget i jeg ved ikke hvor mange såkaldte byggekabalemøder, visionsmøder, etc. og alle møder peger i den samme retning: Bifrost er af mange årsager ikke bedre egnet til børnehave end Kildehuset.”Indlægget kunne læses i går og sender endnu en bredside afsted mod argumenterne for en flytning.

Argumenterne for en flytning har altså strenge kår. I går kunne man nemlig ligeledes læse et debatindlæg fra Lasse Zetterstrøm der som forældre er fortaler for en flytning. Her fremhæves at over 40% på et tidligt tidspunkt var venlig stemt overfor planerne, men det som den afstemning viste var blot, at 40% var positivt stemt overfor at afklare muligheder og løsninger for Kildehuset. Der var ingen konkrete planer at tage stilling til på daværende tidspunkt..At Kildehusets leder skulle bakke op om en flytning, er ikke det indtryk man har fået igennem de officielle udtalelser der har været fra denne person. Her har lederen forholdt sig neutral og set positivt på begge scenarier, som han selvfølgelig også bør. Men om han har sagt noget andet til Lasse, eller Lasse har tolket det anderledes, kan jeg jo ikke udelukke. Lederen og to af hans medarbejdere har i øvrigt været med byggekabalen og stod bag anbefalingerne. Fred med det.

Man skal selvfølgelig have lov at komme med sine meninger, hvis de ellers er saglige. Ja, der vil altid være nogen der er for eller imod. Man kan blot notere sig at over 100 personer, med tilknytning til institutionen, på blot et døgn, har sat deres underskrift for en bevaring af Kildehusets nuværende placering.

Publiceret 20 June 2018 08:00