Kresten Bergsøe blevet frifundet i sagen om herregårdens lukkede porte tilbage i juni. Nu anker Statsadvokaten sagen.

Kresten Bergsøe blevet frifundet i sagen om herregårdens lukkede porte tilbage i juni. Nu anker Statsadvokaten sagen. Foto: Helene Holm Stolle

Statsadvokaten anker Farumgård-sagen

Statsadvokaten indleder nu en ankesag i Østre Landsret mod Farumgårds ejer

Farumgård Statsadvokaten i København besluttede i denne uge at anke sagen mod Farumgårds ejer, Kresten Andersen Bergsøe. Statsadvokaten oplyser, at sagen vil blive behandlet inden for de næste seks måneder.

I september 2017 politianmeldte Furesø Kommune ejeren af Farumgård, efter han valgte at lukke for portene og dermed den offentlige adgang til de fredede arealer omkring Farumgård. Furesø Kommune hilser anken velkommen, skriver de i en pressemeddelelse.

"I Furesø Kommune bakker vi op om Statsadvokatens beslutning, da vi ikke mener, at dommen tager højde for alle omstændigheder i sagen. Offentligheden har i generationer haft adgang til de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier ved Farumgård. Det er vigtigt for kommunen, at den mulighed fortsat består" siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A).

Danmarks Naturfredningsforening og Naturpark Mølleåens Venner er glade for, at sagen er anket.

"Jeg var meget overrasket over dommen" siger fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch, Danmarks Naturfredningsforening: "Naturværdierne ved Farumgård er unikke, så Danmarks Naturfredningsforening lægger vægt på, at de også fremover er offentligt tilgængelige".

Publiceret 06 July 2018 09:00