"Furesø Kommunes politikere burde melde klart og utvetydigt ud og sige, hvad man kan konstatere implicit siges og sker i praksis, nemlig at borgerne anses for at være overflødige, ubrugelige og uvidende og ligeså godt kan fyres", skriver Charlotte Søllner Hernø i dette læserbrev. Arkivfoto: Helene Holm Stolle

DEBAT: 'Fyr borgerne'

Politikerne i Furesø Kommune mener i egen optik og i ramme alvor, at kommunen har en enestående model for borgerinddragelse og dermed en bedre og mere kvalificeret mulighed for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Det er formuleret således:

"I furesømodellen er byrådet enige om at forsøge i højere grad at lægge borgerinddragelse allerede i starten af en politisk proces, endnu inden man politisk har lagt sig fast på, hvilken retning en sag skal udvikle sig. Her handler det om at få den nødvendige viden i spil så tidligt som muligt, så beslutningsgrundlaget bliver belyst tilstrækkeligt."

Sagen om Kildehuset på Farum Hovedgade demonstrerer dog, at den meget tidlige inddragelse af borgerne har været provokerende spild af tid for alle parter, idet politikerne - som er pinligt uvidende - har besluttet at lukke en velfungerende og velplaceret institution til trods for kvalificeret og underbygget anbefaling fra en vidende brain trust om det stik modsatte. Borgerne har således brugt oceaner af tid og energi på at opnå absolut ingenting. Ligesom det ses i andre spørgsmål, hvor borgerne involveres eller inddrages fx på borgermøder eller når planer sendes i høring. Høringssvar, indvendinger og forstandige forslag tilsidesættes eller ignoreres.

Furesø Kommunes politikere burde melde klart og utvetydigt ud og sige, hvad man kan konstatere implicit siges og sker i praksis, nemlig at borgerne anses for at være overflødige, ubrugelige og uvidende og ligeså godt kan fyres.

Publiceret 11 July 2018 08:42

SENESTE TV