"Desværre har vi været ramt af aflysninger fra vikarbureauerne, hvilket har betydet, at vikardækningen i sommerperioden har været lav. Den udfordring har vi ikke kunnet forudse", skriver Annelia Fähnrich Jensen, der er centerchef for Social og Sundhed, Furesø Kommune i dette debatindlæg. Modelfoto fra Mostphotos.com

DEBAT: "Vi skal sikre den bedst mulige hjemmepleje"

Annelia Fähnrich Jensen,centerchef for Social og Sundhed, Furesø Kommune

Den 23. juli kunne man læse debatindlægget ”Ris og ros til hjemmeplejen”. Her blev – foruden ros til de dygtige medarbejdere i Furesø Hjemmepleje – rejst bekymring for den tid, medarbejderne har til hvert hjemmebesøg.

Sommerperioden har i år været ekstra travl i hjemmeplejen. Vi har for nylig implementeret to nye it-systemer (Nexus og Fælles Sprog III) i Center for Social og Sundhed, og den slags kræver tid, oplæring og tilvænning til nye arbejdsgange og metoder.

De to systemer er nødvendige i vores arbejde for at skabe bedre sammenhæng for borgerne i deres ydelser, samt sikre at vi bliver bedre til at yde en indsats af høj kvalitet for vores mest udsatte borgere. Derudover hjælper systemerne os med at opfylde regeringens krav inden for social og sundhedsområdet.

Det er bestemt ikke hensigten, at medarbejderne skal føle de nye metoder og arbejdsgange som ”minut terror”. Sådan en opfattelse tager vi meget alvorligt, og vi skal naturligvis støtte vores medarbejdere bedst muligt i denne særlige implementeringsfase.

Desværre har vi været ramt af aflysninger fra vikarbureauerne, hvilket har betydet, at vikardækningen i sommerperioden har været lav. Den udfordring har vi ikke kunnet forudse, men vi vil forsøge at imødekomme risikoen fremover, så borgerne ikke oplever ændringer i ferieperioder, og så vores medarbejdere kan afholde ferie uden at bekymre sig om, hvorvidt deres kolleger skal løbe hurtigere imens.

Som en del af arbejdet med den nye værdighedspolitik er det politisk besluttet, at medarbejderne i hjemmeplejen og sygeplejen i august og september skal interviewe et udsnit af de hjemmeboende borgere, der modtager hjemmehjælp for at få deres ønsker til en værdig og god pleje.

Sideløbende bliver brugere, besøgende og pårørende på kommunens plejecentre og aktivitetscentre også interviewet. Vi håber på at få så mange synspunkter som muligt, så vi kan blive endnu klogere på, hvad der er vigtigt for vores borgere. I løbet af sensommeren og efteråret indbyder vi desuden til dialogmøder med både pårørende, borgere og andre eksperter på området. Det skal alt sammen give os mere viden, så politikerne med en ny værdighedspolitik kan sikre den bedst mulige ældrepleje for Furesøs borgere.

Publiceret 27 July 2018 15:30