Helsingborg får ett renodlat vegankafé när Malmö-konceptet Lådan öppnar i staden.

Planer om et seniorbofællesskab og den politiske proces for at få byggeriet i gang kritiseres af borgere i Værløse. Foto: Mostphotos

Borgere vil have byrådet i tale til kaffemøde: Stor frustration over lokalplaner

En gruppe af borgere føler sig ikke hørt i forbindelse med kommunens planer om at bygge et seniorbofællesskab i Værløse. Derfor inviterer de nu byrådet til et kaffemøde

Af
Kimmie Hetland

Et seniorbofællesskab ved navn Ydungård med 36 almene seniorboliger, tilhørende fælleshus og fællesareal på det grønne område umiddelbart syd for Langhuset. Det er, hvad kommunen med lokalplan 123 gerne vil have opført sydvest for Vesterbo på Kirke Værløsevej i Værløse.

Lokalplanen var i offentlig høring i perioden 5. april til 31. maj, men en gruppe af borgere føler sig stadigvæk ikke hørt i sagen.

"Forvaltningen skriver i nogle af kommentarerne til høringssvarene, at der ikke kan ændres i visse dele af forslaget til Lokalplan 123, fordi beslutningerne om for eksempel placering af byggeriet allerede er truffet. Sådanne kommentarer gør, at man som borger sidder tilbage med en fornemmelse af, at dette er endnu et eksempel på en pseudo-høring fra forvaltningens side, hvor man reelt ikke er interesseret i at høre borgerne samt en høringsproces, der ikke lever op til god forvaltningsskik!", siger Birgitte Koch Jørgensen, som sammen med René Pedersen og Sanne og Jon Balsby gerne vil i dialog med kommunen.

Kaffemøder

Fredag den 25. august sendte Birgitte Koch Jørgensen, René Pedersen og Sanne og Jon Balsby en mail til byrådet, hvor de inviterede til to kaffemøder - søndag den 26. august og mandag den 27. august - for at forklare deres kommentarer og bekymringer omkring lokalplanen. I mailen skrev de blandt andet:

"Det kan synes, som om vi er ude i 11. time, men da vi ikke har modtaget svar fra forvaltningen og ikke i løbet af sommeren har kunnet finde datoer for byrådets behandling af Lokalplan 123, har vi desværre først fået disse oplysninger onsdag d. 23. august. Vi vil gerne understrege, at vi ikke er imod, at der bygges på Langhusgrunden, men vi mener ikke, at indholdet i Lokalplan 123 i dens nuværende form er hensigtsmæssigt".

Til det første kaffemøde mødtes af to omgange omkring 20 borgere samt Egil Hulgaard (C), Helle Valentin () og Ole Holleufer (I). Der har desuden været en kort snak over telefonen med Lene Munch-Petsersen, som de håber møder op til mandagens kaffemøde.

"Udsæt vedtagelsen"

På onsdag den 29. august skal byrådet behandle forslaget til lokalplan 123, men naboerne til den potentielle byggegrund håber, at politikerne vil bremse planerne.

"Vi har forståelse for behovet for seniorboliger, men vi opfordrer til, at man udsætter vedtagelsen af lokalplanforslaget, indtil der er foretaget en grundig vurdering af de konstruktive forslag, der er indkommet i forbindelse med høringen og projektet i sin helhed", sådan skriver Birgitte Koch Jørgensen, René Pedersen og Sanne og Jon Balsby i endnu en mail til byrådet.

De her punkter i lokalplan 123 ser borgerne i Værløse gerne, at politikerne retter op på:

    Ca. +/- 2.5m terræn regulering er ikke rimeligt. Hertil skal lægges, at man i skel må lave 1.5m terrænmure.

    Underdimensionerede forsinkelsesbassiner; Ydungård planlægger stadig at aflede vand ifm. regnskyl (mindre end 10års hændelser) til kloak.

    Hensigterne i Kommunalplanen 2017 for brug og respekt for Langhusgrunden tilgodeses ikke.

    4,5m anses i lokalplanforslaget for at være lavt boligbyggeri, men reelt kan det betyde 7m (2,5m + 4,5m) højt byggeri få meter fra naboer.

    Manglende kote-angivelser. Det har ikke været muligt at få detaljeret information omkring forventede fremtidige koter efter terrænregulering.

Publiceret 27 August 2018 14:04