Egil Hulgaard (C), som er formand for byudvikling- og boligudvalget vil stemme imod, at lokalplan 123 om et nyt seniorbofællesskab i Værløse, skal viderebehandles i byrådet.

Egil Hulgaard (C), som er formand for byudvikling- og boligudvalget vil stemme imod, at lokalplan 123 om et nyt seniorbofællesskab i Værløse, skal viderebehandles i byrådet. Pressefoto

Udvalgsformand vil trække lokalplan tilbage: "Flere ting støder sammen"

Borgere fra Værløse har udtrykt flere bekymringer over lokalplan 123, som handler om opførelsen af et nyt seniorbofællesskab. Nu vil formanden for byudvikling- og boligudvalget, Egil Hulgaard (C), stemme imod at gå videre med planerne

Af
Kimmie Hetland

Uhensigtsmæssig, proforma-høringer og mangel på god forvaltningsskik. Det er ord, som knytter sig til lokalplan 123, som handler om, at kommunen gerne vil have bygget et seniorbofællesskab på Langhusgrunden i Værløse. Flere borgere fra Værløse har udtrykt frustration over lokalplanens indhold og tilblivelse, og formanden for byudvikling- og boligudvalget, Egil Hulgaard (C), er mere end lydhør.

"Det gør selvfølgelig et stort indtryk på mig, når flere borgere fremsætter så mange bekymringer over en lokalplan. Der er flere ting, som støder sammen i den, og som kan gøres bedre, så derfor vil jeg også opfordre til at sende sagen tilbage til udvalget på aftenens byrådsmøde", siger Egil Hulgaard (C), som også deltog i det andet kaffemøde, som borgere fra Værløse havde inviteret til for at starte en dialog om lokalplanen.

I lokalplanen står der, at der kan forekomme terrænreguleringer på plus/minus 2,5 meter, og at Ydungård ses som værende et lavt byggeri på 4,5 meter. Men hvis man lægger det sammen med terrænreguleringer, kan byggeriet blive op til 7 meter højt. Ydungård, som det nye bofællesskab vil komme til at hedde, hvis lokalplanen bliver vedtaget, kan altså medføre at naboer til byggeriet, vil få udsigt til 7 meter høje murer.

Byrådsmøde

I aften klokken 18 er der byrådsmøde, og alle er velkommen til at møde op, da møderne er offentlige. Borgerne fra Værløse, der er utilfredse med den nuværende udformning på lokalplan 123, har forberedt nogle spørgsmål til byrådet, og de håber, at vedtagelsen af lokalplanen bliver udsat, men indtil videre har kun Egil Hulgaard (C) meldt ud, at han ikke stemmer for at gå videre med lokalplanen.

Publiceret 29 August 2018 13:33

SENESTE TV