Efter at den politisk behandling i fagudvalg og byråd er overstået, er budgettet for 2019 nu sendt i høring frem til 23. september.

Efter at den politisk behandling i fagudvalg og byråd er overstået, er budgettet for 2019 nu sendt i høring frem til 23. september.

Et enigt byråd har sendt budget 2019 i høring

Budgetforslaget for 2019 indeholder besparelser såvel som nye initiativer. Det er nu sendt i høring frem til den 23. september

En styrket indsats for at ikke-vestlige kvinder kommer i beskæftigelse, styrket genoptræning og nybyggeri af plejehjemspladser og lokale botilbud for psykisk sårbare unge. Det er nogle af de investeringer i bedre velfærd, som budgettet for 2019 indeholder.

Men der er også forslag om besparelser. F.eks. foreslås reduceret prisregulering samt mindre underskudsgaranti og tilskud til arrangementer inden for kultur-, fritids- og idrætsområdet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Overordnet indeholder budgetforslaget omprioriteringer, besparelser og effektiviseringer for ca. 45 millioner kr., og investeringer og nye initiativer for omkring 50 millioner kroner.

Hvordan de forskellige hensyn vægtes i det endelige budget, afhænger af de fortsatte politiske drøftelser samt af de svar, der kommer ind i høringsperioden, som løber fra 3. til 23. september. 13. september kan borgerne møde politikerne på Furesø Rådhus, hvor der bliver mulighed for at give sin mening til kende direkte til politikerne.

Ét parti kan ikke stemme ja

Borgmester Ole Bondo Christensen (A) siger i forbindelse med budgetforslaget:

"Det nye budgetforslag indeholder en række markante investeringer i bedre velfærd, så vi både kan levere en bedre service og samtidig får de kommunale skattekroner til at strække så langt som muligt. Det er f.eks. tilfældet, når vi styrker indsatsen for, at ikke-vestlige kvinder kommer i beskæftigelse, eller når vi styrker genoptræning og bygger nye plejehjemspladser og lokale botilbud for psykisk sårbare unge."

For Gustav Juul, gruppeformand (V) er det afgørende at sikre ”gennemsigtighed” i kommunens økonomi:

”Vi kommer i de videre budgetforhandlinger til at fokusere på, at der er balance i økonomien på langt sigt. Hvor det giver mening, også økonomisk, skal antallet af kommunale bygninger reduceres, og indtægten skal bruges til at vedligeholde de tilbageværende kommunale bygninger, gerne med fokus på skoler og institutioner," siger han.

De konservative har ifølge Lars Carstensen, 2. viceborgmester og gruppeformand (C), bl.a. ”fokus på, at skatten ikke stiger de kommende år, og at vi kan skabe bedre samarbejder mellem det offentlige og private."

”Radikale Venstre vil blandt andet have særligt fokus på forslaget omkring inklusion på skoleområdet. Vi vil gerne sikre incitamenter og rammer for skolen og den enkelte lærer, der sætter eleven i centrum. Men der er en kabale, der skal gå op, når vi skal skabe råderum til f.eks. nye plejehjemspladser, og derfor ligger der også besparelsesforslag, som skal til debat," siger Tine Hessner, gruppeformand (B).

Helle Vallentin, gruppeformand (Ø) udtaler, at Enhedslisten stadig er med i forhandlinger om budgettet, men at partiet ikke vil kunne stemme ja til budgetforslaget, som det ligger nu.

”Vi håber, at Socialdemokratiet i løbet af høringsprocessen besinder sig, og sammen med os fjerner de store knaster, som vi ikke kan acceptere,” siger hun. al

Publiceret 04 September 2018 13:06