Hvad er den helt rigtige affaldsordning? Det er noget, politikerne i Fredensborg bryder deres hjerner med. Pressefoto

Netop nu er et nyt regulativ for affaldssortering sendt i høring. Pressefoto

Affaldssortering: Snart skal alle i Furesø sortere affald - dog i en fleksibel ordning

De fleste villaejere er allerede i fuld gang - men nu kan alle andre borgere snart komme i gang med at sortere affald

Et nyt regulativ for affald er blevet sendt i høring. Det nye regulativ foreslår, hvordan affaldssortering i række-, dobbelt- og kædehuse samt lejligheder kan fungere i fremtiden - og genanvendelse er noget, Furesø Kommune meget gerne vil have mere.

"Affaldssortering skal ses i en større sammenhæng. Det handler om at bevare og genanvende vores ressourcer i stedet for at brænde dem, som det meste af vores affald bliver i dag. Jo mere vi brænder, des mere CO2 udslip bliver der. Madaffald skal som noget nyt fremover indsamles og laves om til biogas, så vi kan bruge det til at varme vores huse op", fortæller Lene Munch-Petersen (A), der er formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, i en pressemeddelelse fra kommunen.

Fleksibel ordning

Det nye regulativ indeholder mange fleksible løsninger. Byrådet lægger op til, at alle række-, dobbelt- og kædehuse samt lejligheder skal sortere deres affald i mad- og restaffald, papir, glas, plast og metal. Der kommer til at være stor valgfrihed i, hvordan ordningerne sættes sammen, oplyser kommunen.

"Der bliver indkøbt beholdere for et beløb, der svarer til det, der gives til villaerne - cirka 3.500 kr. pr. husstand - og det vil være muligt fortsat at benytte aktive affaldsskakter som et led i sorteringe", oplyses det i pressemeddelelsen, hvori det også fremgår, at kommunen og Vestforbrænding inviterer til dialog, så parterne i samarbejde med boligforeningerne kan finde den helt rigtige løsning i det enkelte område.

"Ifølge planen kan boligforeningerne forvente at blive kontaktet i det nye år", står der i pressemeddelelsen fra kommunen.

Godt på vej

Ifølge Furesø Kommune genanvender borgerne i Furesø i dag 38 procent af husholdningsaffaldet.

"Vi er nået et stykke - men ikke langt nok. Den nationale målsætning siger, at kommunerne skal genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet inden 2022. Derfor er vi blevet nødt til at udforme en ordning, hvor vi nu får etageejendomme og rækkehuse med. Ellers når vi aldrig målsætningerne", siger Lene Munch-Petersen (A).

Det er erfaringen fra villaerne, at borgerne er glade for at sortere deres affald, når de først kommer i gang. Derfor står kommunen og Vestforbrænding klar til at hjælpe, så alle kan komme godt fra start med sorteringen. Endvidere er det besluttet, at der skal gennemføres en kampagne for at få flere villaejere til at vælge at sortere.

Regulativ skal på plads - i høring nu

Kommunens regulativ for husholdningsaffald er i høring fra den 3. september til og med den 29. oktober 2018. Som en del af høringsprocessen inviterer kommunen til et borgermøde den 22. oktober - tid og sted er endnu ikke helt på plads. Hvis du ønsker at indgive et høringssvar, kan du finde en beskrivelse af, hvad regulativet betyder, mulighederne for affaldsløsninger mm. Se udkast til regulativ, opdateringer om borgermøde og kontaktinformationer på furesoe.dk/hoeringer.

"Vi kan først tage kontakt til boligforeningerne, når regulativet er endeligt vedtaget i december 2018. Dog har vi allerede fået en del henvendelser fra boligforeninger, som rigtig gerne vil have ordningerne nu. Hvis der er andre, der gerne vil i gang hurtigst muligt, skal de bare henvende sig, så begynder vi med de områder", fortæller Lene Munch-Petersen.

hhs

Publiceret 20 September 2018 11:54

SENESTE TV