"Retrospektivt har der manglet borgerinddragelse. Det håber jeg med beslutningen om at udsætte vedtagelsen af lokalplanen, at vi nu kan få rettet op på", siger Egil Hulgaard (C), som er udvalgsformand for byudvikling- og boligudvalget.

Borgermøde skulle råde bod på manglende borgerinddragelse: "Nu håber vi, der er handling bag ordene"

Byggeplanerne for seniorbofællesskabet Ydungård er blevet forsinkede af flere omgange på grund af manglende borgerinddragelse. I mandags inviterede kommunen til et nyt borgermøde, og der mødte mange op

Af
Kimmie Hetland

Planerne for seniorbofællesskabet Ydungård i Værløse var egentlig klar til godkendelse i byrådet. Men efter at naboer til byggegrunden råbte op om deres frustrationer over planerne, indrømmede formanden for byudviklings- og boligudvalget Egil Hulgaard (C), at der havde manglet borgerinddragelse. Derefter blev planerne sendt tilbage til udvalget, og der blev sat en dato for et nyt borgermøde.

I mandags den 17. september blev mødet afholdt på Driftsgården i Værløse, og der var fyldt til bristepunktet.

Handling

Blandt de mange fremmødte var Birgitte Koch Jørgensen, som er nabo til grunden, hvor seniorbofællesskabet skal bygges, og som tidligere har udtrykt bekymringer over planerne.

"Jeg synes, at det var et godt møde. Alle er bestemt ikke enige med hinanden, men der var en god debat, som blev holdt i en fin tone, og der er gode intentioner. Nu håber vi bare, at der er handling bag ordene. Men det må tiden selvfølgelig vise", sagde hun efter mødet.

God dialog

På mødet var det formanden for byudviklings- og boligudvalget Egil Hulgaard (C), som bød velkommen og senere rundede af, og han havde en god oplevelse af mødet.

"Først og fremmest var der en rigtig god stemning, fordi vi fik en aktiv og livlig dialog kørende. De helt konkrete planer for projektet blev fremlagt, så naboer og bygherre kom til at snakke sammen ud fra samme grundlag, og jeg synes, at vi har fået rådet bod på den informationsmangel, der har været ved at stable det her borgermøde på benene. Forhåbentlig vil det rykke på naboernes opfattelse af projektet", siger han.

Lang proces

I invitationen til borgermødet stod der:

"Fokus for borgermødet vil være de spørgsmål, som områdets naboer har haft i forbindelse med lokalplanens høringsperiode".

Og netop spørgsmål har der været mange af i forbindelse med etableringen af seniorbofællesskabet, da naboerne til byggegrunden ikke har følt sig hørt i processen. Men for Birgitte Koch Jørgensen er det vigtigt at understrege, at de indsigelser, som naboerne har mod projektet, ikke er rettet mod Ydungård men lokalplanen.

"Vi har, som naboer til grunden, en stor forståelse for dem, som knokler for Ydungård-projektet, som vi synes er rigtig fint. Det, som vi tilgengæld ikke kan leve med, er ordlyden i lokalplanen", siger hun.

Næste skridt

Udvalget for byudvikling og bolig holder møde den 4. oktober, hvor forvaltningen vil holde et oplæg, og så skal udvalget tage stilling til om, der skal arbejdes videre med lokalplanen.

Egil Hulgaard (C) sagde desuden til mødet, at man er velkommen til at sende kommentarer til mødet i oktober.

Publiceret 20 September 2018 14:44

SENESTE TV