Der venter besparelser for godt 45 millioner kroner i de kommende år i Furesø, alligevel er der plads til investeringer og nye tiltag for godt 50 millioner kroner. Modelfoto

Budgettet: Børn og ældre prioriteres

Selvom der skal spares godt 45 millioner kroner i de kommende år i Furesø, så er der alligevel plads til at forbedre forholdene for både de ældre og yngre borgere i kommunen

Af
Helene Holm Stolle

Netop nu er budgettet for Furesø i de kommende år i den sidste del af høringsfasen, og ligesom de foregående år er der trods en stram økonomistyring plads til udvikling af kommunen.

Budgetforslaget har især fokus på at styrke velfærden i Furesø. Både når det gælder den borgernære service men også det at få skattekronerne til at række så langt som muligt, slår borgmester Ole Bondo Christensen (A), der har hele byrådet bag sig i budgetforslaget, fast.

"Gennem de seneste otte år har vi effektiviseret kommunen for mere end 300 millioner kroner, hvilket har givet plads til at fjerne særskatten i Farum, betale 600 millioner kroner af på gælden og investere i skoler, daginstitutioner, ny idrætshal og nyt pleje- og rehabiliteringscenter", lyder det fra Ole Bondo Christensen, der sammen med sine byrådskolleger er nået frem til et forslag til budgettet, hvor der trods besparelser og effektiviseringer for godt 45 millioner kroner alligevel er plads til flere plejehjemspladser, flere visiterede ældreboliger, flere midler til dagtilbud med mange socialt udsatte børn, en skovbørnehave, midler til en ny kunstgræsbane i Hareskovby samt renovering af kunstbanen i Farum Øst, ligesom der skal afsættes flere penge til energirenovering af kommunens bygninger, etablering af et botilbud til udsatte og psykisk syge unge samt millioner til at optimere skolernes teknologiske og pædagogiske muligheder og genopretning af daginstitutioner.

"Men der er også besparelser, og de vil kunne mærkes på serviceniveauet", fortæller Ole Bondo Christensen og understreger, at det blandt andet gælder underskudsgarantien og tilskud til arrangementer indenfor kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Økonomisk gennemsigtighed

Byrådets medlemmer er med budgetforslaget også enige om, at gennemsigtigheden i den kommunale økonomi skal blive større. Det glæder især Venstres gruppeformand, Gustav Juul.

"Det er afgørende for Venstre, at vi sikrer en gennemsigtighed i vores økonomi, så vi kan lave nogle klare prioriteringer, og de politiske valg dermed bliver tydeligere for borgerne", siger han og understreger, at den økonomiske balance ligger ham meget på sinde. Det bakker Lars Carstensen (C) op om.

"Konservative kigger grundlæggende på, hvordan vores budget er skruet sammen. Med budgetforslaget er vi med til at slå fast, at der også skal laves en langsigtet vurderinga f kommunens økonomi. Det er dette lang træk, der er afgørende for, at vi på sigt har en økonomi, der kan hænge sammen", siger han.

Stadig mange forhandlinger

Selvom det er et enigt byråd, der står bag budgettet, så er der - også efter høringen slutter på søndag den 23. september - stadig mange forhandlinger i vente.

"Vi vil gerne sikre incitamenter og rammer for skolen og den enkelte lærer, der sætter eleven i centrum, og vi ønsker også fortsat at prioritere et rigt kultur- og idrætsliv. Men der er en kabale, der skal gå op, når skal skabe råderum til eksempelvis flere plejehjemspladser", lyder det fra Trine Hesser (B).

Liberal Alliances Ole Holleufer ønsker også en skarp prioritering af opgaverne.

"Det er afgørende, at kommunen ikke fortsætter eller starter nye aktiviter, som ligger uden for de kommunale kerneopgaver", slår Ole Holleufer (I) fast og understreger, at Liberal Alliances fokus er på at drive kommunen så effektivt som muligt.

Enhedslisten kan trække sig

Helle Vallentin fra Enhedslisten gør det klart, at selvom hun er bag budgetforslaget, så er hun ikke klar til at stemme ja til det, som det ligger nu.

"Vi er stadig md i forhandlingerne, men som budgetforslaget ligger nu, vil vi ikke kunne stemme ja til det. Der skal ikke skæres på kernevelfærden, og de ansatte i kommunen skal ikke have deres arbehdsforhold forringet ved at fjerne fridage som 1. maj og lignende", siger hun.

Læs hele budgetforslaget herunder:

Publiceret 21 September 2018 12:24

SENESTE TV