Idéen om en lilleskole blev ved med at poppe op i hovedet på Karina Larsen - og så må man jo handle på den, som hun siger. Privatfoto

Idéen om en lilleskole blev ved med at poppe op i hovedet på Karina Larsen - og så må man jo handle på den, som hun siger. Privatfoto

Lilleskole begynder at tage form

Det kommer til at handle om ro, fordybelse og anerkendelse af hvert enkelt barns styrker, når Farum Lilleskole kan byde eleverne velkommen til næste skoleår - hvis alt går efter planen

Af
Anne Lønstrup

Endnu er Farum Lilleskole kun ord og tanker. Den har ingen adresse, ingen lærere og ingen bygning at indrette skole i. Men tankerne og strukturen bag den kommende lilleskole er ved at tage form i hovederne på de fem medlemmer af foreningen Farum Lilleskole, og 30. september holder de det tredje informationsmøde om skolen, som ifølge lærer og initiativtager til skolen, Karina Larsen, har mødt opbakning, siden den blev søsat på Facebook i april.

”Der er et behov for en lilleskole i Furesø Kommune. De eksisterende privatskoler i vores område – Hareskovens Lilleskole, Bagsværd Friskole og Marie Kruses Skole - har lange ventelister, og vi har oplevet stor interesse for projektet. På kun 14 dage indsamlede vi mere end 20.000 kr. til at anmelde skolen til Undervisningsministeriet, vi har næsten 100 elever på venteliste og mange medlemmer af vores gruppe på Facebook, som er skolens primære platform indtil videre", siger Karina Larsen.

Trivsel kontra faglighed

Hun har selv 15 års erfaring som lærer i folkeskolen og to år som undervisningskonsulent, hun er mor til to og bosat i Furesø gennem 15 år. Ideen om at danne en lilleskole i Furesø Kommune har hun haft i flere år.

”Ideen blev ved med at poppe op, og så må man handle på den. Det er tydeligt, at forskellige børn trives forskellige steder. En barndom i god trivsel, hvor man vokser op og bliver et godt og harmonisk menneske, kræver for nogle børn mere ro, end hvad de kan få i en hæsblæsende hverdag i de eksisterende skoletilbud. Trivslen synes desværre nogle gange at måtte vige for et mere konstant fokus på de faglige kompetencer, der ofte følges op af tests og evalueringer. Jeg er overbevist om, at vi skal tænke og handle omvendt", fortæller Karina Larsen.

Og de ord er med til at begrunde, hvorfor hun gerne vil være med til at starte et nyt skoletilbud.

”Det handler for mig om mangfoldighed i skoletilbuddet. Jeg er overbevist om, at mange børn vil trives godt med de kerneværdier, vi vil bygge Farum lilleskole på. Børnene skal opleve og eksperimentere og selv være aktive i læreprocesserne og børn med særlige forudsætninger og interesser skal have lov til at dyrke og blive endnu bedre i fag og emner, der er særligt interessante for dem", forklarer hun.

Ro frem for alt

Vejen til en hverdag, hvor den enkelte elev bliver set og hørt, skal bl.a. nås ved hjælp af lavere klassekvotienter, fællesskab på tværs af klassetrin, morgensang, medinddragelse af store børn i undervisningen af de mindre børn, natur, musik, kreativitet og frem for alt ro.

"Ro skal være en del af skolens DNA", fastslår Karina Larsen og fortsætter:

"Vi er travle i alle sammenhænge i dag. Det er sjældent, at vi har tid til virkelig at fordybe os i noget. Det skal man kunne på Farum Lilleskole. For med fordybelsen kommer nysgerrigheden og motivationen og dermed større læring”.

”Vi har ikke fundet beliggenheden endnu, men vi drømmer om en placering tæt på naturen. Når børn bruger flere sanser i deres læringsproces, stimuleres flere områder i hjernen og læringen forankres bedre. Børn skal ikke sidde ned i seks timer om dagen, de skal ud og opleve og være aktivt deltagende i læringsprocessen – det viser den nyeste forskning om læring".

"Vi skal nok nå det"

Samarbejde med eksisterende kulturinstitutioner og foreninger i kommunen står også højt på dagsordenen. Derudover lægger Karina Larsen vægt på, at de kommende lærere skal have kompetencer inden for musik, teater, kreativitet af enhver art og ikke mindst natur og udeliv.

”Lærerne skal være oprigtigt interesseret i den enkelte elev, og jeg kunne godt forestille mig, at vi oprettede deltidsstillinger for at kunne få så bred en profil som muligt", siger hun.

Selv arbejder hun fuld tid på at realisere tankerne om Farum Lilleskole. De øvrige i foreningen arbejder foreløbig i andre job ved siden af. Inden 1. februar skal skolens vedtægter være sendt til Undervisningsministeriet.

"Vi regner med at starte i august 2019, så vi har travlt, men vi skal nok nå det", slutter Karina Larsen.

Informationsmødet om den nye lilleskole afholdes i Farum Kulturhus 30. september kl. 16-17.30.

Publiceret 24 September 2018 05:00

SENESTE TV