Alle partier i byrådet undtaget Venstre er med i forliget om det kommende budget, der skal endeligt vedtages den 10. oktober. Modelfoto

Bredt flertal bag budgetforlig: Børne- og ældreområdet skal styrkes

Et meget bredt flertal i byrådet har indgået en politisk aftale, der skal være grundstenen for 2. behandlingen af det kommende budget. I forliget er en række justeringer efter input fra borgere og foreningsliv

Af
Helene Holm Stolle

Det er Socialdemokratiet, Konservative, Radikale, Enhedslisten, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, der i dag fredag har indgået forlig om bugettet i Furesø for de kommende år. Dermed er det altså kun Venstre, der ikke er med i forliget.

Budgetforliget har ifølge en pressemeddelelse fra Furesø Kommune overordnet fokus på at styrke kernevelfærden på ældre- og børneområdet samt indsatsen på klima- og miljøområdet. Det betyder, at der er sat flere midler af til en bedre indsats for demente, styrket genoptrænning, flere plejehjemspladser og visiterede ældreboliger. Der sættes også midler af til flere ressourcer i daginstitutioner med udfordrede børn samt en ny skovbørnehave.

Samtidig bliver der sat penge af til at vedligeholde, genoprette og energirenovere kommunens bygninger, ligesom der er fundet penge til at renovere FFO på Solvangskolen, lydanlægget i Galaksen og kunstgræsbanen i Stavnsholt.

Derudover er der i forliget fjernet foreslået besparelse vedrørende aldersreduktion og forslaget om en stigning i FFO-taksterne, og så bliver der ført flere ressourcer til inklusionsopgaverne og kompetenceudvikling. Noget, der ifølge kommunen har fyldt i de 13 høringssvar, der er kommet fra borgerne.

"I dag anvendes mere end en fjerdedel af hele skolebudgettet til specialundervisning. Partierne bag aftalen ønsker, at flere børn kan trives og lære i en almindelig skoleklasse. For at skolerne kan lykkes med den opgave, er der tilført ekstra ressourcer og midler til kompetenceudvikling", lyder det i pressemeddelelsen fra kommune.

Ole Bondo Christensen (A), borgmester, er glad for, at et stort flertal af byrådets partier står bag aftalen.

"Vi har haft en god dialog med alle partier i byrådet og vil arbejde for, at også Venstre kommer med, så et samlet byråd igen kan stå bag budgetforliget", lyder det fra Ole Bondo Christensen, der understreger, at Furesø står overfor nogle store prioriteringer.

"Vi står i de kommende år overfor nogle vigtige investeringer. Vi bliver flere ældre og flere børn, og derfor skal vi prioritere skole og daginstitutioner samt udbygge vores ældrepleje, sikre flere plejehjemspladser og flere ældreegnede boliger", siger han.

Budgettet bliver endeligt vedtaget på byrådsmødet den 10. oktober

Publiceret 28 September 2018 14:41