Befolkningstilvæksten er stor i Furesø, og den ser ikke ud til at stoppe foreløbig. Det bekymrer Miljørådet, der er bange for, at væksten går ud over naturen.

Befolkningstilvæksten er stor i Furesø, og den ser ikke ud til at stoppe foreløbig. Det bekymrer Miljørådet, der er bange for, at væksten går ud over naturen. "Det er et valg mellem grønt eller gråt", lyder det fra rådets medlemmer.

Miljørådet stiller skarpt på Furesøs vækst: Et valg mellem gråt eller grønt

Hvad betyder den store befolkningstilvækst, som Furesø er inde i for øjeblikket - udvikling eller afvikling? Det spørger Miljørådet om ved et åbent møde i næste uge

Af
Helene Holm Stolle

"Med de langt over 1.000 boliger som lige nu er godkendt og under opførelse samt de yderligere planer om bebyggelser i f.eks. Farum centrum, stiger indbyggertallet i Furesø Kommune med mere end 10 procent inden udgangen af 2019". Ordene kommer fra Charlotte Søllner Hernø, der er næstformand for Miljørådet i Furesø Kommune, og hun er - sammen med Miljørådet - bekymret for væksten, fordi hun mener, at befolkningstilvæksten bliver et valg mellem natur eller beton.

"Væksten medfører pres på institutioner, skoler, infrastruktur og administration, som alt sammen koster mange penge. Men væksten stopper næppe der, for ifølge Boligøkonomisk Videncenter vil Furesø Kommune frem til 2040 være den kommune i hovedstadsområdet, der kommer til at vækste allermest hvad angår boligmasse sammenlignet med alle andre kommuner. Men skal vi fortsat ekspandere i stor hastighed med følger for blandt andet vores sidste grønne natur- og landbrugsarealer, og skal vi fortsat være en attraktiv bosætningskommune for borgere, der gerne vil bo i hovedstadsområdet? Eller skal vi passe på det vi har og drage omsorg for de borgere, der bor her i forvejen?", lyder det fra Charlotte Søllner Hernø og understreger, at valget er meget klart.

"Furesø står over for at skulle vælge mellem gråt eller grønt", siger hun.

Det er netop den problematik, som Miljørådet sætter fokus på ved et åbent møde i næste uge, tirsdag den 9. oktober klokken 19.30 i Galaksen.

"Med borgermødet er det Miljørådets intention at komme et spadestik dybere i debatten og få konkretiseret perspektiverne ved vækst i Furesø Kommune samt at komme med flere bud på, hvordan væksten kan tages i hånden og styres i en retning, der tager hensyn til andre vækstmål end den økonomiske vækst for Furesø Kommune i fremtiden", lyder det i invitationen til mødet, hvor alle interesserede er velkommen.

Mødet begynder klokken 19.30, hvor formand for Miljørådet, Ingvar Frier, byder velkommen. Herefter overtager Claus Torp, by - og kulturdirektør, ordet og præsenterer kommunens befolkningsprognose og de bolig- og byudviklingsprojekter, der er på vej. Han belyser behovet for infrastruktur og institutioner og kommunens afsæt i arkitektur- og byrumsstrategi, bæredygtighed, naturhensyn og udvikling af bynatur.

Derefter bliver det Charlotte Søllner Hernøs tur til at komme med et oplæg om vækst, der tager hensyn til de nuværende borgere og erhvervsdrivende, og til den natur, vi sætter pris på, hvorefter der bliver mulighed for længere debat, hvor også borgmester Ole Bondo Christensen og et udvalg af byrådets medlemmer deltager.

Der vil være en forfriskning, inden mødet slutter omkring klokken 21.30.

Publiceret 01 October 2018 06:00