"Det er lykkedes at sætte fokus på hele ældreområdet i budgetforliget, og det er glædeligt", siger Carsten Svensson fra Dansk Folkeparti. Arkivfoto

Politisk glæde over budgetforligets velfærdsprofil

Bedre forhold for både ældre og børn er vigtige pejlemærker i budgetforliget - men også en skat, der holdes i ro og fokus på et godt erhvervsklima, lyder det fra de politiske gruppeformænd

Af
Helene Holm Stolle

Det er især den fokus, der rettes på bedre forhold for ældre og børn, der skaber glæde blandt forligspartierne om budgettet for de kommende år i Furesø. Men også et stort fokus på skatten og erhvervslivet skaber glæde blandt forligspartierne.

"Vi er vældig tilfreds med budgetaftalen. I forhandlingerne er det lykkedes at få sat fokus på ældreområdet, der kommer flere plejehjemspladser, flere ældreboliger og tydeligeforbedringer for demente og deres pårørende", siger Carsten Svensson fra Dansk Follkeparti, der samtidig glæder sig over, at der i budgettet også er fundet midler til de daginstitutioner med mange udsatte børn.

Den holdning gælder også Helle Vallentin (Ø) og Preben Sandberg Pettersson (A).

"Vi er især glade for, at daginstitutioner med mange socialt udsatte børn får tilført ekstra midler", siger Helle Vallentin men understreger samtidig, at det også er glædeligt, at både inklusionsindsatsen og demensområdet bliver prioriteret med flere midler, mens Preben Sandberg Pettersson slår fast, at Socialdemokratiet er meget tilfreds med den velfærdsprofil, som budgetforliget peger frem mod.

"Vi har særlig fokus på at sikre vores ældre borgere en tryg fremtid med boliger, genoptræning og en god ældrepleje", siger han.

For Liberal Alliance og Konservative er der glæde over, at skatten holdes i ro, og at dækningsafgiften sænkes yderligere.

"Vi lægger vægt på, at skatten holdes i ro. Samtidig hilser vi nedsættelse af dækningsafgiften velkommen", lyder det fra Ole Holleufer (I), mens Lars Carstensen siger: "Med konservative briller er det glædeligt, at skatten holdes i ro i de kommende to år, og at dækningsafgiften for erhvervsejendomme nu sænkes for syvende år i træk. Det er med til at sikre et godt erhvervsklima".

Også Tine Hessner (B), der er formand for udvalget for fritid, kultur og idræt, glæder sig over den positive tilgang til det lokale erhvervsliv men lægger ikke skjul på, at hun især er lettet over, at de varslede besparelser på kultur- og fritidsområdet er blevet reduceret i budgetforligt.

"Samtidig er jeg glad over, at der tilføres nye midler til renovering af fodboldbaner og lydanlæg i Galaksen", siger hun.

Publiceret 01 October 2018 08:18