Filialdirektør Gitte Svenningsen fra Nordea Furesø overrækker et ”dankort” på 25.000 kroner til repræsentanter for arbejdsgruppen ’Knud Hjortø 150’. Fra arbejdsgruppen er det (fra venstre mod højre): Per Lotz, Ole B. Kristensen og Karsten Petersen. Overrækkelsen fandt sted ved Hjortøgård-stenen, der som det eneste står tilbage af Hjortøgård, hvor Knud Hjortø blev født i 1869. Gården brændte i 2011.

Filialdirektør Gitte Svenningsen fra Nordea Furesø overrækker et ”dankort” på 25.000 kroner til repræsentanter for arbejdsgruppen ’Knud Hjortø 150’. Fra arbejdsgruppen er det (fra venstre mod højre): Per Lotz, Ole B. Kristensen og Karsten Petersen. Overrækkelsen fandt sted ved Hjortøgård-stenen, der som det eneste står tilbage af Hjortøgård, hvor Knud Hjortø blev født i 1869. Gården brændte i 2011. Foto: Allan Mortensen

Furesø-forfatter skal fejres: NordeaFonden støtter med check

En arbejdsgruppe har netop fået 25.000 kroner af NordeaFonden til fejring af Knud Hjortø, som var fra Værløse og en af landets toneangivende forfattere i begyndelsen af forrige århundrede

En arbejdsgruppe, som har taget initiativ til at sætte fokus på Knud Hjortø og hans forfatterskab i anledning af 150-året, fik fredag den 5. oktober tildelt 25.000 kroner af NordeaFonden til brug for den kommende fejring.

"Vi er utrolig glade for denne donation, da vi hidtil har haft meget begrænsede midler til vores rådighed. Nu får vi mulighed for at gennemføre nogle arrangementer, hvor furesøborgerne kan stifte nærmere bekendtskab med den betydeligste forfatter, som er født her på egnen" siger Ole B. Kristensen, der er talsmand for den lokale arbejdsgruppe.

Banebrydende forfatter

Den 4. januar 2019 er 150 år siden, forfatteren Knud Hjortø blev født på en gård ved Kirke Værløse. Han var en banebrydende forfatter i starten af det 20. århundrede, men er i dag delvist glemt.

"Det vil vi nu søge at råde bod", fortæller Ole B. Kristensen.

Han oplyser, at planerne blandt andet omfatter foredrag og oplæsning, en udstilling, litterære og musikalske indslag på bibliotekets Lun på Ord-festival samt etablering af et mindesmærke for Knud Hjortø, som hidtil kun er mindet med et vejnavn i Kirke Værløse.

Facebookside og program

Der er ved at blive oprettet en Facebook-side ’Knud Hjortø 1869-1931’, hvor de forskellige tiltag vil blive annonceret, ligesom der også vil blive produceret et trykt program, som vil blive lagt frem på blandt andet bibliotekerne.

Arbejdsgruppen ’Knud Hjortø 150’ tæller repræsentanter for Furesø Biblioteker og Furesø Museer samt frivillige repræsentanter for Jonstrupsamlingen, Naturstøttepunkt Hjortøgaard og Værløseegnens Historiske Forening.

Gruppen bakkes op af Furesø Kommune, som også støtter arbejdet.

ksh

Publiceret 08 October 2018 15:02