"Der har været det raseri og den modstand, der skulle være. Nu er det bedste kompromis fundet", siger Jens Bjerregaard, der er formand for Grundejerforeningen Laanshøj. Arkivfoto

Efter års tovtrækkeri: Nu kan der endelig komme skub i Laanshøj-planer

Grundejerforeningen Laanshøj og Furesø Kommune glæder sig over, at en afgørelse i Planklagenævnet giver grønt lys for byggeri af flere boliger i Laanshøj

Af
Anne Lønstrup

28. september traf Planklagenævnet afgørelse i klagesagen om lokalplan 122 vedr. boligbyggelse i Laanshøj, og afgørelsen var, at Furesø Byråd har handlet korrekt, da det i marts 2017 vedtog lokalplan 122 om en færdiggørelse af boligområdet i Laanshøj.

Bebyggelsesprocenten holder sig inden for den gældende kommuneplan og hører til én af de laveste for et boligområde i kommunen, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Overfor Furesø Avis understreger Jens Bjerregaard, der er formand for Grundejerforeningen Laanshøj, at der er tilfredshed med afgørelsen.

”Nu kan vi få gang i færdiggørelsen af området,” siger han og understreger, at han som formand hele tiden har kæmpet for at få det bedste ud af byggeplanerne.

”Der har været det raseri og den modstand, der skulle være, og det var så der, sagen endte. Som formand har jeg været fortaler for at få det bedste ud af det med grundejere og kommune, og jeg mener, at vi har fundet det bedste kompromis, vi kunne finde.”

Militær træningsbane forsvinder

Jens Bjerregaard hæfter sig ved, at grundejeren betaler for at få fjernet den militære træningsbane, som ligger i området. Grundejerforeningen ville oprindelig meget gerne have bevaret den, men banens stand er så dårlig, at det ville koste mange penge at gøre den lovlig.

Også infrastrukturen i Laanshøj skal der nu gøres noget ved, efter at den verserende klagesag for en periode satte udviklingen i stå.

”Infrastrukturen er én af de ting, som grundejerforeningen har haft højest på agendaen. Ankomstområdet ved Lejrvej er farligt, som det er lige nu. Vejkrydset er konstrueret, så det giver usikkerhed. Det er vigtigt at få løst, og det bliver det nu,” slår Jens Bjerregaard fast.

Infrastruktur på plads

Furesø Kommune noterer, at der med Planklagenævnets afgørelse udover byggeri af nye boliger i Laanshøj kommer skub i ”renovering af veje, etablering af cykelstier, fælleshus, fælles legeplads og nye fællesarealer. Samtidig er der en fredningssag i gang, der vil beskytte de grønne områder omkring Laanshøj ned mod Flyvestationen og ud mod Præstemosen og Søndersø.”

"Det er positivt, at vi nu kan komme i gang med at færdigudvikle Laanshøj som boligområde inden for rammerne af den godkendte lokalplan. Vi ønsker i den videre proces en god dialog mellem grundejerforeningen, borgere, ejendomsudviklerne og kommune om, hvordan arbejdet med at færdiggøre området skal tilrettelægges," siger udvalgsformand Egil F. Hulgaard (C) fra Udvalget for by og bolig.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge op til 161 nye boliger i Laanshøj.

Publiceret 15 October 2018 16:00

SENESTE TV