Miljørådets formand Ingvar Frier demonstrerede, at væksten i Furesø Kommune løber løbsk, hvis der ikke stoppes op nu. Foto: Charlotte Søllner Hernø.

Miljørådets formand Ingvar Frier demonstrerede, at væksten i Furesø Kommune løber løbsk, hvis der ikke stoppes op nu. Foto: Charlotte Søllner Hernø.

Miljørådet efter møde: "Vi glæder os over den store interesse"

Der var især en lokal politiker, der fik Miljørådet til at smile ved det store møde om befolkningstilvæksten i Furesø, og det var Øjvind Vilsholm - han mener nemlig ikke, at Furesø kan tåle mange flere borgere

Af
Helene Holm Stolle

Miljørådet er godt tilfredse efter mødet i tirsdags. Et møde, hvor der blev sat fokus på grønt eller gråt eller sagt på en anden måde sat spørgsmålstegn ved sideeffekterne af den store befolkningstilvækst, som Furesø oplever.

"Det var et meget velbesøgt møde, idet der var en usædvanlig stor repræsentation af interessenter udover de fire, der sad i panelet, idet såvel borgmester samt flere byrådspolitikere, kommunaldirektøren, nøglepersoner fra forvaltningen, en repræsentant fra Widex, organisations- og foreningsformænd samt interesserede borgere var til stede", fortæller Ingvar Frier, der er fomand for Miljørådet.

Det var da også Ingvar Frier, der indledte mødet, hvorefter ordet blev givet til by- og kulturdirektør Claus Torp, der gennemfik planlagte og kommende byggeprojekter. Derefter var det Miljørådets næstformand, Charlotte Søllner Hernø, der havde et oplæg om de betænkeligheder, som Miljørådet har ved befolkningsvæksten - både for borgere og miljøet.

"Vi anmodede om, at kommunen nu tager en vækstpause og tænker sig om", fortæller Charlotte Søllner Hernø og tilføjer, at hun glæder sig over, at det panel af lokale politikere, som Miljørådet havde inviteret, havde lyst til at deltage.

Der var godt fyldt i Galaksen, da Miljørådet havde indkaldt til møde om konsekvenserne ved befolkningstilvæksten. Foto: Charlotte Søllner Hernø

Der var godt fyldt i Galaksen, da Miljørådet havde indkaldt til møde om konsekvenserne ved befolkningstilvæksten. Foto: Charlotte Søllner Hernø

Der var især en af politikerne, der ifølge Charlotte Søllner Hernø, var særlig veloplagt.

"Øjvind Vilsholm (Ø) var både veloplagt og velinformeret. Han meldte klart ud, at vi ikke skal være mere end 45.000 borgere i Furesø Kommune", fortæller Charlotte Søllner Hernø.

Ifølge Charlotte Søllner Hernør fremlagde Miljørådets formand, Ingvar Frier, ved tirsdagens møde en beregning, der viser, at 'hvis byrådet fra nu og frem til og med de næste to eller tre byrådsperioder overhovedet ikke giver tilladelse til flere nye og større byggeprojekter, kan befolkningstilvæksten holdes i ave ellers ikke'.

"Derfor er det noget foruroligende, at formanden for udvalget for byudvikling og bolig, Egil Hulgaard (C), ved mødet gjorde det klart, at borgerne på den ene side kan vide, hvad der muligt i forhold til vækst, da kommuneplanen og lokalplaner sætter rammerne for, hvad der kan realisere, men at man på den anden side også kan risikere, at kommunen dispenserer fra de ramme, hvis en investor har ønsker om det. Det er da på ingen måde betryggende", lyder det fra Charlotte Søllner Hernø.

Publiceret 15 October 2018 05:00