Børn ved Furesø mobile cykelbane. Foto: Signe Fiig

Børn ved Furesø mobile cykelbane. Foto: Signe Fiig

Furesø har de gladeste cyklister i Danmark

I hvert fald ligger Furesø på en 1. plads i en national undersøgelse af forhold for cyklister

Furesøs cyklister er så tilfredse med kommunens cykelstier, at Furesø ligger på en samlet førsteplads i en national undersøgelse, som Det Kommunale Cykelfagråd står bag.

Det Kommunale Cykelfagråd har bedt Megafon ringe til borgere i 32 kommuner i hele landet, der cykler mindst én gang om ugen.

150 cyklister fra Furesø er således blevet bedt om at vurdere forskellige forhold vedrørende det at cykle i kommunen. Og de 150 Furesø-borgere har altså samlet svaret sådan, at Furesø Kommune er blevet nr. 1, når det gælder den generelle tilfredshed med at være cyklist i sin kommune.

Glad formand

"Vi er meget glade for, at Furesøs borgere er tilfredse med at cykle i Furesø. Vi bestræber os konstant på at forbedre infrastrukturen. Det gælder vores satsning på supercykelstier, cykelparkering ved stationerne og nær større busstop og god asfalt. Det gælder også vores prioritering af cykelservices, adfærdskampagner på skoler og institutioner og den festlige Store Cykel-og rulledag," siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for Natur, miljø og grøn omstilling.

Furesø ligger også nr. 1 i forhold til muligheden for at kombinere cykel og offentlig transport, mens kommunen indtager pladserne 2-3, når det kommer til fremkommelighed, vedligeholdelse af belægninger og tryghed/trafikuheld.

Flere tiltag på vej

"De glade cyklister i kommunen viser, at vores politiske retning mod mere grøn mobilitet er rigtig, og vi vil derfor fortsætte med at prioritere indsatsen. Derfor er jeg glad for, at vi i 2019 sætter gang i arbejdet med at forlænge supercykelstien Farum-ruten i retning mod Allerød og laver cykelsti på resten af Farum Hovedgade og Lillevangsvej. Det kan også være, man skulle prøve at anvende erfaringerne fra et forsøg på Rådhuset med el- og racercykler til at pendle på i forhold til virksomheder og grundejerforeninger. Det kan vi drøfte i udvalget," siger Lene Munch-Petersen.

mik.

Fakta:

    Top 5 i cykelundersøgelsen er Furesø, Ishøj, Bornholm, København og Gladsaxe.

    Forvaltningen i Furesø Kommune oplyser, at indsatsen for at forbedre cykel-infrastrukturen generelt har resulteret i, at flere vælger cyklen som transportmiddel.

    Bedre cykelparkering i krydset mellem Frederiksborgvej/Farum Hovedgade har fx øget antallet af parkerede cykler med ca. 50 pct.

    Antallet af cyklister på supercykelstien Farum-ruten steg fra 2012-2016 med ca. 60 pct. Nye målinger kommer i efteråret 2018.

    Hele undersøgelsen kan downloades på: www.furesoe.dk/gronmobilitet

Publiceret 20 October 2018 05:30

SENESTE TV