Søndag den 28. oktober bliver portene til Farumgård åbnet for en stund. Venstre har arrangeret et dialogmøde med Kresten Bergsøe, der ejer gården, hvor den offentlige adgang til parken har været spærret siden 2017. Privatfoto

Søndag den 28. oktober bliver portene til Farumgård åbnet for en stund. Venstre har arrangeret et dialogmøde med Kresten Bergsøe, der ejer gården, hvor den offentlige adgang til parken har været spærret siden 2017. Privatfoto

Nu åbner Farumgårdejer portene: Parkvandring og dialog om mulig løsning for den offentlige adgang

Det skabte i den grad vrede, da Kresten Bergsøe, ejer af Farumgård, valgte at lukke portene og dermed den offentlige adgang til parken - men nu byder han sammen med Venstre indenfor i en stund i dialogens tegn

Af
Helene Holm Stolle

Der er blevet sagt og skrevet meget i sagen om de lukkede porte på Farumgård. Flere borgere omkring den smukke park ned til Farum Sø er rasende over, at de ikke længere har mulighed for at tage turen gennem den smukke park ned til Farum Sø - og rasende har Furesø Kommune også været. Faktisk så meget, at de i efteråret 2017 valgte at melde lukningen og dermed Kresten Bergsøe, der ejer Farumgård, til politiet for overtrædelse af Naturfredningsloven. Den offentlige adgang, der har eksisteret siden 1949, er nemlig underlagt en række fredningsbestemmelser.

Byretten gav dog i begyndelsen af sommeren 2018 Kresten Bergsøe medhold i de lukkede porte efter en sag, hvor gårdens havemand blev slået ned af en cyklist. En dom, som Furesø Kommune valgte at anke til Landsretten, hvor der forventes afsagt dom til december i år.

Undervejs i stridsforløbet har Kresten Bergsøe flere gange givet udtryk for overfor Furesø Avis, at han gerne så parken åbnet for offentligheden igen - hvis en alternativ stiføring vel at mærke kan tages i brug. En stiføring, der ifølge Kresten Bergsøe vil være mere 'forenlig med Farumgård som privatbolig' og lede offentligheden længere væk fra selve ejendommen, men også en stiføring, der kræver nogle ændringer i fredningsbestemmelserne. Det til trods har borgmester Ole Bondo Christensen - ifølge Kresten Bergsøe - selv har givet udtryk for, at den alternative stiføring kunne være et godt alternativ for offentligheden.

Ifølge Kresten Bergsøe har han i flere omgange i mere end 13 år været i dialog med Furesø Kommune om at finde en alternativ stiføring i parken. Dog uden nogen positiv respons.

Kom indenfor til dialog

Trods den verserende sag vælger Kresten Bergsøe altså nu sammen med Venstre at invitere interesserede indenfor på herregården. Det sker søndag den 28. oktober klokken 16, hvor deltagerne vil blive taget med på en vandretur gennem parken ad det stiforløb, som Kresten Bergsøe har foreslået kommunen kunne være en løsning at bruge for den offentlige adgang gennem parken.

Efter turen rundt i parken åbner Kresten Bergsøe dørene til det gamle herresæde, hvor han vil fortælle om bestlutningen om at lukke portene, om følelesen af at blive hevet i retten af sin kommune og ikke mindst hvilke muligheder, han ser for løsninger på sagen - også selvom han føler sig dårligt behandlet af Furesø Kommune og kalder kommunens ageren for magtfordrejning.

"I 15 år misligholder kommunen sin forpligtelse til at sikre, at den offentlige adgang gennem vores bolig, foregår indenfor fredningens bestemmelser. Derefter vil de ikke gennemføre en ny fredning af et nyt stiforløb, vi er enige om, er et godt alternativ for offentligheden. Da vi lukker portene efter trusler og vold, bliver vi politianmeldt i en straffesag. Da der foreligger en dom, anker man, og kommunaldirektøren anbefaler byrådet, at man allerede nu forbereder en ny fredning med en tvungen offentlig adgang, inden anken er afgjort. Det er selve definitionen på magtfordrejning og burde ikke kunne foregå i en retsstat", lyder den hårde kritik fra Kresten Bergsøe.

Vil du med?

Venstre står bag arrangementet for at belyse sagens indhold, og hvis du vil med, kræver det tilmelding til flemmingoppfeldt@hotmail.com - det er gratis at deltage.

Deltagere, der altså har meldt sig til arrangementet, mødes klokken 16 ved porten til Farumgård på Søvej søndag den 28. oktober klokken 16. Herefter er der rundtur i parken ad den alternative stiføring.

Klokken 16.45 bliver deltagerne inviteret indenfor til dialog om sagen. Her vil det være muligt at købe en forfriskning.

Klokken 18 slutter arrangementet.

Publiceret 20 October 2018 05:30