Preben Sandberg Pettersson (A), som er 1. viceborgmester i Furesø, kan ikke genkende tallene om befolkningstilvækst, som Miljørådet tidligere har brugt.

Preben Sandberg Pettersson ser frem til en fornyet retslig behandling af sagen om de lukkede porte til Farumgård. Arkivfoto Arkivfoto.

Viceborgmester om Farumgård-sagen: "Kommunen er indstillet på fortsat dialog"

"Hvis det er det første reelle skridt på vejen til, at de lukkede porte til de fredede naturområder genåbnes for borgerne, hilser jeg initiativet velkomment", siger Preben Sandberg Pettersson (A) om det kommende dialogmøde på Farumgård

Af
Helene Holm Stolle

At Kresten Bergsøe, ejer af Farumgård, nu vælger at åbne de ellers lukkede porte til den gamle herregård for en kort stund, hilses velkomment af Preben Sandberg Pettersson (A) på kommunens vegne.

"Hvis arrangementet er ejerens første reelle skridt på vejen til, at de lukkede porte til de fredede naturområder genåbnes for borgerne, hilser jeg initiativet velkomment", lyder det fra viceborgmesteren til Furesø Avis, og han understreger samtidig, at 'den gældende fredning naturligvis skal efterleves', hvilket altså betyder, at portene ikke må lukkes for at holde offentligheden ude - som Kresten Bergsøe ellers har fået Byrettens ord for, er et helt lovligt valg.

Overfor Furesø Avis gør Preben Sandberg Pettersson det klart, at 'fredningen ikke har været et problem for tidligere ejere'.

"Offentligheden har i generationer haft adgang til de unikke arealer ved Farumgård. Den adgang er sikret gennem den gældende fredning, som netop skal sikre, at alle borgere - høj som lav - kan færdes gennem området", siger han og fortsætter:

"Statsanklageren har valgt at anke sagen til Landsrettens afgørelse. Derfor ser jeg på furesøborgernes vegne frem til en fornyet retslig behandling af sagen om hindring af adgangen til de smukke landskabelige, kultur- og naturmæssige værdier".

Klar til dialog

Selvom der altså langt fra er låg på konflikten mellem Farumgård og Furesø Kommune,understreger Preben Sandberg Pettersson, at kommunen er indstillet på en videre dialog med Kresten Bergsøe.

"Kommunen har gennem årene haft adskillige dialoger med ejeren af Farumgård om skiltning og regler for færdsel og god adfærd i forbindelse med den offentlige adgang til området. Vi er fra kommunens side naturligvis indstillet på en fortsat dialog med ejeren", slår Preben Sandberg Pettersson fast.

Publiceret 22 October 2018 05:00